lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Telefonnr LUX (måndag-onsdag): 046–222 64 89

Telefonnr SOL (torsdag-fredag): 046–222 32 23

Bibliotekarie

Ämnesansvar
- Mänskliga rättigheter

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Fjärrlån
- Marknadsföring: Facebook

Undervisning

Sofie Eriksen

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Historia
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post sofie.eriksenhtbibl.luse

Telefon
046–222 64 89 (LUX)
046–222 32 23 (SOL)

Rum LUX:C236, SOL:B106

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Historia, Mänskliga rättigheter)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)