lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Telefonnr LUX (måndag-onsdag): 046–222 64 89

Telefonnr SOL (torsdag-fredag): 046–222 32 23

Bibliotekarie

Ämnesansvar
- Mänskliga rättigheter

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Fjärrlån
- Marknadsföring: Facebook

Sofie Eriksen

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Historia
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post sofie.eriksenhtbibl.luse

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.