Att skanna för uppläsning

För att kunna få en text uppläst med talsyntes behöver du skanna den till OCR-format. Här följer steg för steg-instruktioner i hur man gör.

OBS: TorTalk har en inbyggd OCR-funktion och kan läsa upp texter som har skannats på vanligt vis.

 1. Logga in på kopiatorn genom att lägga ditt LU-kort på kortläsaren till vänster om displayen ELLER: logga in med ditt Studentkonto genom att knappa in dina uppgifter i displayen.
 2. Har du inga utskriftsjobb som väntar kommer du till en sida där du ska klicka på knappen Use copier/Använd kopiatorn.
 3. Välj Scan and send/Skanna och skicka.
 4. Klicka på PDF (Compact) i menyn till höger.
 5. Välj OCR (Text searchable). Tryck OK.
 6. Tryck på Send to me/Skicka till mig (det går tyvärr inte att ange andra mottagare än din studentmejl).
 7. Öppna locket och placera dokumentet/boken som ska skannas med texten nedåt.
 8. Skanna genom att trycka på den stora gröna knappen. Om du behöver skanna flera sidor byter du blad i kopiatorn och trycker på den gröna knappen varje gång.
 9. När du är klar med alla sidor – tryck på Start sending/Starta sändning.
 10. Vänta med att logga ut tills displayen inte längre visar din mejladress +sending.
 11. Nu ska dokumentet finnas i din mejlinkorg.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-09-12