Person

mikael.borghtbibl.luse | 2019-01-17
Mikael Borg

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.borghtbibl.luse

Telefon
046–222 90 39 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken med ämnesansvar för Engelska. Dessutom arbetar jag med katalogisering, fjärrlån och stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter.

Undervisning

Mikael Borg

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.borghtbibl.luse

Telefon
046–222 90 39 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23