Person

mikael.borghtbibl.luse | 2023-04-26
Mikael Borg

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Avdelningen för intermediala studier
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.borghtbibl.luse

Telefon
046–222 90 39 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska, HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för intermediala studier, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Avdelningen för musikvetenskap)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Jag är bibliotekarie påHT-biblioteken och delar min tid mellan LUX-biblioteket och SOL-biblioteket.Jag är med i arbetsgrupperna stöd till lärande, talböcker och tillgänglighet, samtkatalogisering.

Stöd till lärande-gruppenjobbar med pedagogiska frågor, där jag främst är intresserad av Universelldesign för lärande (UDL).

Som ämnesbibliotekariefungerar jag som ämnets kontakt på biblioteket. Jag undervisar studenter iinformationssökning och referenshantering och har också enskilda möten med studentereller forskare som behöver hjälp med detta. Du kan också kontakta mig om detfinns en bok inom något av mina ämnen som du tycker att biblioteket behöver ellersom du själv behöver för ditt skrivande.

Jag är ämnesbibliotekarieför följande ämnen:

 • Engelska
 • Konsthistoria ochvisuella studier
 • Musikvetenskap
 • Intermediala studier

Mikael Borg

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Avdelningen för intermediala studier
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för musikvetenskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.borghtbibl.luse

Telefon
046–222 90 39 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska, HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för intermediala studier, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Avdelningen för musikvetenskap)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23