Läs- och skrivstöd

Har du en läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, synskada eller adhd? Då kan vi hjälpa dig att skaffa kurslitteraturen som talbok. Du kan också få förlängd lånetid på tryckta kursböcker (fyra veckor).

På HT-biblioteken finns tre kontaktbibliotekarier för dig med läs- och skrivsvårigheter. Du bokar ett möte genom att mejla till: talbokhtbibl.luse.

Talböcker finns i talbokskatalogen Legimus. Bibliotekarien skapar ett konto åt dig så att du själv kan söka upp och ladda ner talböckerna.

Kontakta Pedagogiskt stöd

För att du ska få tillgång till allt stöd universitetet kan erbjuda, ta kontakt med avdelningen Pedagogiskt stöd. Det kan gälla exempelvis anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentatid.

TorTalk och andra stödprogram

Programmen nedan kan du ladda ner till din egen dator. De finns dessutom på alla datorer på biblioteket:

  • TorTalk (talsyntesprogram) - Det finns hörlurar att låna i lånedisken.
  • Stava Rex (rättstavningsprogram, svenska)
  • Spell Right (rättstavningsprogram, engelska)

Nedladdningslänkar till alla tre finns i Biblioteken vid Lunds universitets talboksguide

Resursrum

På LUX-biblioteket finns ett enskilt rum med en dator som, utöver programmen ovan, även har ett läsprogram för talböcker (EasyReader) installerat. Det finns även ett höj- och sänkbart skrivbord. Som student med förlängd lånetid kan du boka detta rum i lånedisken. Varje student får boka resursrummet max. fyra timmar per dag och totalt 12 timmar per vecka.

Talboksguiden

Information om hur du laddar ner och använder talböcker & stödprogram.

Skanna för uppläsning

Steg för steg: Hur du skannar text du vill få uppläst.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-09-12