Ämnesbibliotekarier

På HT-biblioteken finns en kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde. Här ser du i alfabetisk ordning vem som har hand om vilket ämne.

ABM: Arkiv, bibliotek, museer: Ulrika Karlsson
Antikens kultur och samhällsliv: Marie Hoen
Arabiska: Lynn Rudholm
Arkeologi: Marie Hoen
Asienstudier: Mia Nilsson
 

Barnlitteratur: Kristina Nilsson
Bokhistoria: Anja Hoppe
 

Digitala kulturer: Ulrika Karlsson
 

Engelska: Mikael Borg
Etnologi: Kristina Ericson
Europastudier: Annakim Eltén
 

Filmvetenskap: Kristina Nilsson
Filosofi: Fredrik Eriksson
Folklivsarkivet: Kristina Ericson
Franska: Katarina Wickström
Författarskolan: Kristina Nilsson
Förlags- och bokmarknadskunskap: Anja Hoppe
 

Grekiska: Katarina Wickström
 

Hebreiska: Lynn Rudholm
Historia: Helene Johanson Otterström
Humanistlaboratoriet: Annakim Eltén
 

Idé- och lärdomshistoria: Erland HolmerPer Carleheden
Intermediala studier: Mikael Borg
Italienska: Katarina Wickström 
 

Japanska: Mia Nilsson
Jiddish: Annakim Eltén
Journalistik: Erik Svanström
 

Kinesiska: Mia Nilsson
Kognitiv semiotik: Ranka Steingrimsdottir
Kognitionsvetenskap: Fredrik Eriksson
Konsthistoria och visuella studier: Mikael Borg


Latin: Katarina Wickström
Lingvistik: Ranka Steingrimsdottir
Litteratur – kultur – medier, internationellt masterprogram: Kristina Nilsson
Litteraturvetenskap: Kristina Nilsson

 
Medie- och kommunikationsvetenskap: Erik Svanström
Mediehistoria: Erik Svanström
Mellanösternkunskap: Lynn Rudholm
Modersmålsundervisning och studiehandledning: Katarina Wickström
Modevetenskap: Ulrika Karlsson
Musikvetenskap: Mikael Borg
Mänskliga rättigheter: Fredrik Eriksson

 
Nordiska språk: Ranka Steingrimsdottir


Religionsfilosofi med etik: Per Carleheden
Religionsbeteendevetenskap: Per Carleheden
Religionshistoria: Per Carleheden
Retorik: Erik Svanström
Rumänska: Katarina Wickström
Ryska: Annakim Eltén


Spanska: Katarina Wickström
Språk och språkvetenskap, internationellt masterprogram: Katarina Wickström

 
Teaterns teori och praktik: Kristina Nilsson
Teologi: Per Carleheden
Tolkning i offentlig sektor: Anja Hoppe
Tyska: Anja Hoppe

 
Utbildningsvetenskap: Fredrik Eriksson


Öresundsstudier: Andrea Mervik
Öst- och centraleuropakunskap: Annakim Eltén
Översättarutbildningen: Lynn Rudholm

All personal

All personal vid HT-biblioteken

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-03-08