Ämnesbibliotekarier

På HT-biblioteken finns en kontaktbibliotekarie för varje ämnesområde. Här ser du i alfabetisk ordning vem som har hand om vilket ämne.

ABM: Arkiv, bibliotek, museer: Ulrika Karlsson
Antikens kultur och samhällsliv: Marie Hoen
Arabiska: Ingrid Combes
Arkeologi: Marie Hoen
Asienstudier: Mia Nilsson / Andrea Mervik
 

Barnlitteratur: Kristina Nilsson
Bokhistoria: Anja Hoppe
 

Digitala kulturer: Ulrika Karlsson
 

Engelska: Mikael Borg
Etnologi: Kristina Ericson
Europastudier: Annakim Eltén
 

Filmvetenskap: Kristina Nilsson
Filosofi: Joakim Axelsson 
Folklivsarkivet: Kristina Ericson
Franska: Katarina Wickström
Författarskolan: Kristina Nilsson
Förlags- och bokmarknadskunskap: Anja Hoppe
 

Grekiska: Katarina Wickström
 

Hebreiska: Ingrid Combes 
Historia: Helene Johanson Otterström
Humanistlaboratoriet: Annakim Eltén
 

Idé- och lärdomshistoria: Andrea Mervik
Intermediala studier: Mikael Borg
Italienska: Katarina Wickström 
 

Japanska: Mia Nilsson / Erik Svanström
Jiddish: Annakim Eltén
Journalistik: Erik Svanström

Kinesiska: Mia Nilsson / Erik Svanström
Kognitiv semiotik: Ranka Steingrimsdottir
Kognitionsvetenskap: Joakim Axelsson
Konsthistoria och visuella studier: Mikael Borg


Latin: Katarina Wickström
Lingvistik: Ranka Steingrimsdottir
Litteratur – kultur – medier, internationellt masterprogram: Kristina Nilsson
Litteraturvetenskap: Kristina Nilsson

 
Medie- och kommunikationsvetenskap: Erik Svanström
Mediehistoria: Erik Svanström
Mellanösternkunskap: Ingrid Combes​​​​​​​  
Modersmålsundervisning och studiehandledning: Katarina Wickström
Modevetenskap: Ulrika Karlsson
Musikvetenskap: Mikael Borg
Mänskliga rättigheter: Sofie Eriksen

 
Nordiska språk: Ranka Steingrimsdottir


Religionsfilosofi med etik: Jacob Andersson
Religionsbeteendevetenskap: Jacob Andersson
Religionshistoria: Jacob Andersson 
Retorik: Erik Svanström
Rumänska: Katarina Wickström
Ryska: Annakim Eltén


Spanska: Katarina Wickström
Språk och språkvetenskap, internationellt masterprogram: Katarina Wickström

 
Teaterns teori och praktik: Kristina Nilsson
Teologi: Jacob Andersson
Tolkning i offentlig sektor: Anja Hoppe
Tyska: Anja Hoppe

 
Utbildningsvetenskap: Joakim Axelsson 


Öresundsstudier: Andrea Mervik
Öst- och centraleuropakunskap: Annakim Eltén
Översättarutbildningen: Ingrid Combes​​​​​​​​​​​​​​ 

All personal

All personal vid HT-biblioteken

Två träd
Foto: Johannes Plenio, CC0.

Ämnesguider

HT-bibliotekens alla ämnesguider

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-04-09