Person

Ingrid Combes

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post ingrid.combeshtbibl.luse

Telefon 046–222 32 17 (SOL)

Rum SOL:B208f

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken där jag ingår i arbetsgrupperna för forskningsstöd samt katalogisering.

Inom forskningsstöd arbetar jag huvudsakligen med Lunds universitets forskningsinformationssystem: LUCRIS. Kontakta mig för frågor om LUCRIS via HT-bibliotekens forskningsstöds-mejl.

Inom katalogisering arbetar jag med att katalogisera det tryckta materialet i HT-bibliotekens samling.

Du hittar mig i samtliga av HT-bibliotekens informationslånediskar: LUX-, SOL- samt Asienbiblioteket.

Ingrid Combes

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post ingrid.combeshtbibl.luse

Telefon 046–222 32 17 (SOL)

Rum SOL:B208f

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23