lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Vi erbjuder stöd till dig som forskare eller doktorand vid HT-fakulteterna, för att hjälpa dig i din forskningsprocess. En stor del av vårt arbete består av stöd vid val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor.

Här hittar du information om olika frågor som rör forskningspublikationer, exempelvis Open Access, och värdering av humanistisk forskning. Under LUCRIS kan du läsa mer om Lunds universitets forskningsinformationssystem.

Välkommen att kontakta oss för mer information. Vi kommer gärna till din institution eller forskargrupp för att berätta om vårt forskningsstöd och svara på dina frågor.

Varje termin ordnar vi en serie seminarier kring frågor som rör vetenskaplig kommunikation. Se det aktuella programmet

HT-anställda som är verksamma vid Campus Helsingborg kan även ta del av de aktiviteter som forskningsstödet vid Campus Helsingborgs bibliotek anordnar.