Persondata och sekretess

När din insamlade data innehåller personuppgifter behöver dessa hanteras på ett särskilt sätt, enligt flera olika regelverk. Några saker att tänka på är att:

  • Alla forskningsprojekt som innebär hantering av personuppgifter måste registreras. Detta görs i PULU (Personuppgifter Lunds universitet). För anställda vid HT-fakulteterna behöver forskningsprojektet först vara registrerat i LUCRIS för att hanteringen av personuppgifter ska kunna registreras i PULU. Mer information om personuppgifter och dataskydd finns på Medarbetarwebben.
  • Informerat samtycke krävs ibland för behandling av persondata: Om informerat samtycke på Medarbetarwebben.
  • Material som innehåller känsliga uppgifter måste förvaras på ett säkert sätt. Det kan röra exempelvis känsliga personuppgifter som framkommer i intervjuer (ljudfiler och transkriberingar) eller enkätsvar, med tillhörande samtyckesblanketter. Materialet kan behöva förvaras i ett låst säkerhetsskåp eller på för ändamålet avsedd serverplats.
  • Hantera koder, avidentifiering av data och krypteringsnycklar.

Personuppgiftsombud

Vid frågor om personuppgifter - kontakta Lunds universitets dataskyddsombud:

dataskyddsombudluse

Forskningsetisk information

Lunds universitets information om etiska riktlinjer och lagar som rör forskningsprocessen.

Personuppgifter Lunds universitet: PULU

Registrera behandling av personuppgifter inom forskningsprojekt i PULU.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-10-04