Persondata och sekretess

När din insamlade data innehåller personuppgifter behöver dessa hanteras på ett särskilt sätt, enligt flera olika regelverk. Några saker att tänka på är att:
  • Alla forskningsprojekt som innebär hantering av personuppgifter måste registreras. Detta görs i PULU, Personuppgifter Lunds universitet. För anställda vid HT-fakulteterna behöver forskningsprojektet först vara registrerat i LUCRIS för att hanteringen av personuppgifter ska kunna registreras i PULU. Läs mer om personuppgifter och dataskydd på Medarbetarwebben.
  • Informerat samtycke krävs ofta för behandling av persondata. Läs mer om informerat samtycke på Medarbetarwebben.
  • Material som innehåller känsliga uppgifter måste förvaras på ett säkert sätt. Det kan röra exempelvis känsliga personuppgifter som framkommer i intervjuer (ljudfiler och transkriberingar) eller enkätsvar, med tillhörande samtyckesblanketter. Materialet kan behöva förvaras i ett låst säkerhetsskåp eller på för ändamålet avsedd serverplats.
  • Hantera koder, avidentifiering av data och krypteringsnycklar.

Personuppgiftsombud

Vid frågor om personuppgifter - kontakta Lunds universitets dataskyddsombud: Lunds universitets dataskyddsombuddataskyddsombudluse

Forskningsetisk information

Information vid LU om etiska riktlinjer och lagar som rör forskningsprocessen.

PULU

Registrera behandling av personuppgifter inom forskningsprojekt i PULU - Personuppgifter Lunds universitet.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23