Arkivera forskningsdata

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras av lärosätet. Det finns ännu ingen central teknisk lösning för detta vid Lunds universitet, så tills vidare används lokala lösningar.

Via IT-enheten ges tillgång till forskningsdatamappar där data kan lagras under och efter projektet, eftersom data inte ska sparas på enskild dator eller i personliga mappar. Data som ska förberedas för arkivering måste beskrivas väl och sparas i format som inte är programberoende. På Lunds universitets Medarbetarwebb finns information om arkivering av forskningshandlingar.

Arkivering vid Lunds universitet

Information om arkivering vid Lunds universitet på Medarbetarwebben.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-05-15