Arkivera forskningsdata

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras av lärosätet. Det finns ännu ingen central teknisk lösning för detta vid Lunds universitet, så tills vidare används lokala lösningar.

Via IT-enheten ges tillgång till forskningsprojektmappar där data kan lagras under och efter projektet, eftersom data inte ska sparas på enskild dator eller i personliga mappar. Data som ska förberedas för arkivering måste beskrivas väl, se sidan Organisera data, och sparas i format som inte är programberoende, se sidan Beständiga filformat. På Lunds universitets medarbetarwebb finns information om Arkivering och hur forskningshandlingar ska hanteras. Se även Gallrings-och bevarandeplan för forskningshandlingar inom Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Arkivering vid Lunds universitet

Läs mer om vad som gäller för arkivering vid Lunds universitet på Medarbetarwebben.

Lunds universitets dokumenthanteringsplan

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-09-17