Arkivera forskningsdata

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras av lärosätet. Det finns ännu ingen central teknisk lösning för detta vid Lunds universitet, så tills vidare används lokala lösningar.

Via IT-enheten ges tillgång till forskningsprojektmappar där data kan lagras under och efter projektet, eftersom data inte ska sparas på enskild dator eller i personliga mappar. Data som ska förberedas för arkivering måste beskrivas väl och sparas i format som inte är programberoende. På Lunds universitets Medarbetarwebb finns information om arkivering och hur forskningshandlingar ska hanteras.

Arkivering vid Lunds universitet

Information om arkivering vid Lunds universitet på Medarbetarwebben.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-05-31