Program ht 2015

HT-bibliotekens seminarier och workshops höstterminen 2015

HT-biblioteken erbjuder ett antal seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också skräddarsydda tillfällen för grupper, avdelningar etc., om t.ex. Open Access, utvärdering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Kontakta oss gärna!

Forskningsprojektsansökningsworkshop

Inför 2016 års ansökningar till VR och RJ erbjuder HT två halvdagar om projektansökningar – med speciellt fokus på den expertis som HT:s infrastrukturenheter kan bistå med vid ansökningsskrivande och projektgenomförande. Den första workshopen äger rum i oktober, och vi kommer bl.a. att ta upp vad som behövs för att skriva en bra forskningsöversikt; hur man gör en effektiv litteratursökning och fördelarna med att hantera referenser med hjälp av t.ex EndNote. Dessutom kommer vi att ta upp hur man sprider sina resultat och tillmötesgår krav från finansiärer om open access-publicering. Slutligen kommer vi att diskutera hur man hanterar de data som projekt genererar, vilket stöd det går att få och hur en Data Management Plan (DMP) skrivs. Till den andra workshopen har deltagarna möjlighet att få individuell feedback – i första hand med avseende på forskningsöversikt, synlighet, och datahantering – på sina ansökningsutkast av erfarna forskare. Till själva seminarietillfället kommer Niclas Burenhult, Marianne Thormählen och Samuel Byrskog för att prata om sina erfarenheter av forskningsansökningar. De har alla stor erfarenhet av både att söka anslag och att driva projekt. Samuel är dessutom sakkunnig vid bedömning av ansökningar till forskningsanslag vid Vetenskapsrådet. Vi kommer även att lyfta och gemensamt diskutera några av de punkter där deltagarna fått kommentarer på sina utkast.

Sista dag att anmäla intresse att deltaga i workshopen är 15 januari 2016. Deltagarna vid första tillfället kommer att ha förtur till platserna, men i mån av utrymme kommer anmälan även att vara öppen för andra. De deltagare som vill få feedback på ansökningsutkast (max tio sidor) mailar dessa till HT-bibliotekens forskningsstöd senast 25 januari. Workshop 1 16 oktober 9.00-12.00 (på svenska)
19 oktober 13.00-16.00 (på engelska)
SOL B:210 (SOL-bibliotekets undervisningslokal) Workshop 2 15 februari kl 13:15-16:00  
LUX B339 Workshopparna anordnas av Forskningsnämnden vid HT, HT-biblioteken, IT-enheten och Humanistlaboratoriet. Anmälning till annakim.eltenhtbibl.luse
Först till kvarn gäller!

EndNote

Introduktion: tisdag 3 november kl 10.15-12.00
Fortsättning: tisdag 17 november kl 10.15-12.00
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi  anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor till publicera.mail@htbibl.lu.se senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen B210 för eget arbete och diskussion. HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, hör av dig till oss.

Källtextdatabaser

Måndag 23 november kl. 14:15-15:00
SOL B:210
(SOL-bibliotekets datorsal, plan 2) HT-biblioteken presenterar källtextdatabaser med fokus på antiken, medeltiden och tidig modern tid. Vi presenterar bland annat de olika databaserna i Brepolis Latin, LOEB Classical library online, Thesaurus Linguae Graecae och Early English and European Books.

Att tillgängliggöra forskningsdata via SND

Fredag 27 november kl. 13.15-14
LUX:B336 I samband med det pågående arbetet kring forskningsdata vid HT- och S-fakulteterna har vi besök av Sofia Arvidsson från SND. Forskare och andra intresserade vid båda fakulteterna är välkomna till en presentation av hur det går till när forskningsdata beskrivs och deponeras hos SND. Öppet seminarium arrangerat av Digital Tools in the Humanities, i samarbete med biblioteken vid HT- och S-fakulteterna.
För samtliga tillfällen gäller:
Lokal:
SOL-bibliotekets datorsal, plan 2 (B:210) om inget annat anges
Språk:
Svenska eller engelska. Meddela oss en vecka före tillfället om seminariet önskas på engelska.  
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25