lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Beständiga filformat

Filer som skapas eller sparas i format som genereras av specifika programvaror kan ibland bara öppnas/användas av just de programmen. Det förkortar och begränsar användningen av data och annat forskningsmaterial.

Filer som ska arkiveras eller delas behöver kompletteras med versioner i beständiga format, förutom originalet. Om du t.ex. vill arkivera kalkylblad som du skapat i excel kan det vara bra att spara både som xcl-filer med allt innehåll, som grafer och formler, men också som csv-filer i kombination med en beskrivning, bifogad i pdf, av hur du tog fram graferna eller formlerna. Detta för att ha både ett specifikt och ett beständigt format.