Beständiga filformat

Filer som skapas eller sparas i format som genereras av specifika programvaror kan ibland bara öppnas/användas av just de programmen. Det förkortar och begränsar användningen av data och annat forskningsmaterial. Filer som ska arkiveras eller delas behöver kompletteras med versioner i beständiga format, förutom originalet. Om du t.ex. vill arkivera kalkylblad som du skapat i excel kan det vara bra att spara både som xcl-filer med allt innehåll, som grafer och formler, men också som csv-filer i kombination med en beskrivning, bifogad i pdf, av hur du tog fram graferna eller formlerna. Detta för att ha både ett specifikt och ett beständigt format.

Filformat

Information om filformat från SND.

Formatval vid arkivering

Information om formatval vid arkivering från Riksarkivet.

Filformat och standarder

Ett avsnitt i the Digital Preservation Handbook från the Digital Preservation Coalition, UK.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-07-02