Beständiga filformat

Filer som skapas eller sparas i format som genereras av specifika programvaror kan ibland bara öppnas/användas av just de programmen. Det förkortar och begränsar användningen av data och annat forskningsmaterial. Filer som ska arkiveras eller delas behöver kompletteras med versioner i beständiga format, förutom originalet. Detta för att ha både ett specifikt och ett beständigt format. Om du ska arkivera eller dela filer som har skapats i ett ovanligt program kan du behöva arkivera/dela både originalfilerna och kopior av dem i ett öppet format, i kombination med en beskrivning, bifogad i pdf, av hur du skapade data och eventuellt grafer, formler, etc.

Filformat

Information om filformat från SND.

Formatval vid arkivering

Information om formatval vid arkivering från Riksarkivet.

Filformat och standarder

Ett avsnitt i the Digital Preservation Handbook från the Digital Preservation Coalition, UK.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-10-05