Open access

Open access, OA, innebär att forskningsresultat och publikationer görs fritt tillgängliga på webben. Ökad OA-publicering stöds av lärosäten, forskningsfinansiärer, intresseorganisationer och förlag över hela världen. Sedan 2005 har forskare vid Lunds universitet förväntats att om möjligt publicera open access, se rektorsbeslut från november 2005, och den senaste policyn fastställdes i juni 2021, se Open-access policy för publikationer och konstnärliga verk (PDF. öppnas i nytt fönster).

Forskningsfinansiärer ställer i allt högre utsträckning krav på att offentligt finansierad forskning även ska vara fritt och offentligt tillgänglig. Ofta finns en policy för hur (guld, grön eller hybrid) och när (omedelbart eller efter viss embargotid) tillgängliggörandet måste ske. Det är vanligt att kostnader för publiceringsavgifter täcks av finansiären, ofta genom att det tas med initialt som en kostnad i budgeten i projektansökan.

Olika vägar till open access

Guld

När du publicerar dig direkt hos ett open access-förlag. Ofta innebär detta att du behöver betala en APC (Article Processing Charge) eller BPC (Book Processing Charge).

Grön/parallell

När du publicerar dig i en prenumerationsbaserad tidskrift eller hos ett traditionellt förlag, men får göra din publikation fritt tillgänglig till exempel i ett institutionellt arkiv, eller ett forskningsinformationssystem så som LUCRIS. Ofta finns det restriktioner på tillgängliggörandet, det kan till exempel handla om vilken version som får tillgängliggöras eller att tillgängliggörandet får ske först efter en embargoperiod.

Hybrid

När du mot en avgift (APC/BPC) publicerar dig open access i en prenumerationsbaserad tidskrift eller hos ett traditionellt förlag.

Parallellpublicering vid LU

När avtal med förlaget ingås, försök få behålla rätten till parallellpublicering, i enlighet med universitetsstyrelsens beslut från 2005: "Överlåtelse av publiceringsrättigheter ska undvikas. Minimikrav för författaren är rätt till parallell publicering."

Många internationella tidskriftsförlag har generella policies för parallellpublicering. I tjänsten SHERPA/RoMEO finns information om förlags och tidskrifters allmänna avtal.

Om avtalet inte tillåter parallellpublicering, kontakta förlaget och be om tillåtelse.

Biblioteken vid Lunds universitet om upphovsrätt samt förslag på brevtext med mera

Universitetsbiblioteket om parallellpublicering i LUCRIS

Spridningsrättigheter (licenser och avtal)

Open access kan innebära olika grader av öppenhet i termer av vad slutanvändaren får göra med publikationen. Den grundläggande nivån är att publikationen ska kunna läsas, utan kostnad, på nätet. Ofta specificeras vad som får göras i termer av kopiering, delning och återanvändning, med hjälp av en Creative Commons-licens (CC-licens).

Creative Commons webbplats

Tidskrifter och förlag har ofta olika villkor för upphovsrätt och parallellpublicering. I SHERPA/RoMEO kan du kolla upp en tidskrift och se vilka villkor som gäller. Se efter när informationen senast uppdaterades, läs villkoren på tidskriftens/förlagets sida om du är osäker. 

Hitta rätt publiceringskanal

Det enklaste sättet att publicera OA är att välja en kanal, ett förlag, en tidskrift som stödjer och publicerar OA från början.

Tveksamma OA-förlag

Tyvärr förekommer det att forskare får erbjudanden om OA-publicering av icke-seriösa förlag. Vänd dig gärna till oss om du har frågor eller vill att vi ska kolla upp ett förlag. 

Universitetsbiblioteket om tveksamma OA-förlag

Publiceringsavgifter (APC/BPC)

Allt fler tidskrifter, förlag och andra utgivare erbjuder sina författare någon form av OA-publicering. Många, men långt ifrån alla, OA-publikationer finansieras via så kallade artikelhanteringsavgifter (APC) eller bokhanteringsavgifter (BPC).

Avgifterna varierar men en siffra för APC som ofta nämns för publicering i OA-tidskrifter är cirka 1500 USD. Väljer man istället att publicera sig enligt hybridmodellen får man räkna med ungefär det dubbla priset, cirka 3000 USD per artikel. Bokhanteringsavgifterna varierar också, mycket beroende på vilken form av licensiering man väljer.

Vi har gjort en sammanställning av några större förlags artikelhanteringsavgifter, med länkar till information och villkor: Översikt APC (december 2020)(PDF, öppnas i nytt fönster).

Vi har gjort en motsvarande sammanställning av några större förlags bokhanteringsavgifter: Översikt BPC (november 2020)(PDF, öppnas i nytt fönster).

Stöd till publiceringsavgifter

Universitetsbiblioteket administrerar medel som kan användas till artikelhanteringsavgifter i alla OA-tidskrifter som uppfyller rimliga kvalitetskrav. Stöd ges inte för publicering enligt hybridmodellen där en del av innehållet är fritt tillgängligt. OA-publiceringen finansieras då av författaren, dennes institution eller forskningsanslag.

Universitetsbiblioteket om att söka medel ur Lunds universitets APC-fond till publiceringsavgifter

Från 2019-06-01 kan affilierade vid Lunds universitet ansöka om medel för OA-publicering av förlagsutgivna böcker (monografier eller antologier). Ersättning kan inte sökas för böcker vars OA-publicering redan är helt finansierad av andra medel, till exempel från extern finansiär. Delfinansiering kan beviljas.

Universitetsbiblioteket om villkoren för bokfonden

Lunds universitet har avtal med flera förlag som ger tillgång till rabatter samt fria eller subventionerade författaravgifter för publicering i OA- och hybridtidskrifter.

Tidskrifter som ingår i aktuella förlagsavtal hittas med hjälp av söktjänsten SciFree där alla tidskriftstitlar finns samlade: Sök efter tidskrifter som ingår i förlagsavtalen.

Universitetsbiblioteket om förlagsavtalen

OpenAccess.se

Nyheter och resurser från KB:s team för öppen tillgång

Gör din bok/tidskrift OA via OBLU & OJLU

Om du är författare till en bok eller redaktör för en tidskrift/skriftserie kan du publicera den open access genom Open Books at Lund University & Open Journals at Lund University

Hitta APC-avtal

Sök bland tidskrifter som ingår i de aktuella förlagsavtalen

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-10-13