lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Öppettider

Asienbiblioteket

Måndag–fredag: 10:00–16:00

LUX-biblioteket och SOL-biblioteket

Måndag–fredag: 09:00–19:00
Lördag: 10:00–16:00

Avvikande öppettider

Kontakt

Asienbiblioteket

E-post: bibliotekace.luse
Telefon: 046-222 30 43

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20