Underlag för kopieringstillstånd - monografi

Vänligen observera att biblioteken endast hjälper till med att söka kopieringstillstånd. Uppkopiering och försäljning hanteras av ansvarig lärare och institution. Det är även viktigt att notera att förutom arbetstiden, som interndebiteras, tillkommer även kostnaderna för kopieringstillstånden, det vill säga ersättning till upphovsrättsinnehavarna. Informationen i formuläret måste vara fullständig, till exempel måste antalet studenter anges. Observera att du måste få en bekräftelse på att tillstånd har erhållits innan du kan kopiera materialet. Ansökningar för nästkommande termin ska vara inkomna senast den 10 juni respektive den 10 december.

* Obligatoriska fält är markerade med asterisk.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-24