Vetenskaplig text

Det finns kriterier som en text bör uppfylla för att kallas vetenskaplig. Det är viktigt att känna till vad en vetenskaplig text är, både i källkritiskt syfte när du läser texter och för att kunna avgöra vilka texter du kan använda och referera till när du skriver ett arbete där du förväntas stödja dig på tidigare forskning.

Att en text är vetenskaplig innebär att den är skriven av en eller flera forskare för att presentera och sprida forskningsresultat. Vetenskaplig text publiceras ofta i form av vetenskapliga artiklar men även böcker, bokkapitel, forskningsrapporter och publikationer från konferenser är vanliga former för forskare att nå ut med sina forskningsresultat.

Det finns olika typer av expertgranskning av texter som gör att de kan betraktas som vetenskapliga. Beroende på publiceringsformat och tradition inom ämnet kan granskningsprocessen variera. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten ska forskningsresultaten vara granskade av andra forskare med kunskap i ämnet.

Peer review

En vanlig form av granskning kallas peer review och innebär att en artikel har blivit granskad av andra forskare som är kunniga inom ämnet. Vetenskapliga tidskrifter har expertråd som granskar och bedömer kvaliteten på artiklar som forskare skickar in. Utifrån den bedömningen beslutas om artikeln ska publiceras som den är, ifall den behöver förbättras eller avslås helt.

Vetenskapliga tidskrifter kan innehålla enbart artiklar som genomgått peer review, men de kan också innehålla inslag som till exempel bokrecensioner eller kommentarer som inte har gått igenom en sådan granskning. När du söker efter artiklar i LUBsearch kan du filtrera dina sökresultat så att enbart artiklar som genomgått peer review syns. Detta gör du genom att klicka i peer review-rutan i vänsterspalten.

Använd checklistan för att undersöka om en artikel är vetenskaplig.

  • Vem har skrivit den? Artikeln bör vara skriven av en forskare som är verksam vid ett universitet eller som innehar motsvarande meriter.
  • Vem har granskat den? Artikeln bör vara vetenskapligt granskad av forskare som är kunniga inom ämnet.
  • Var är den publicerad? Artikeln bör vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift.
  • Vad innehåller den? Artiklar som är vetenskapliga innehåller oftast, men inte alltid, dessa delar: abstract/sammanfattning, introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser.

Introduktionsfilm

Samvällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har gjort en film om vetenskaplig text och akademiskt skrivande

Sök information

Mer om hur du hittar källor

Ulrichsweb

Kolla om en tidskrift är vetenskaplig med hjälp av Ulrichsweb. Sök fram titeln och se Content Type.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-11-04