Kursböcker

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. Boken lånas om automatiskt upp till fem gånger om det inte är någon kö. Observera att det är förseningsavgifter på kursböcker som lämnas efter lånetidens utgång, tio kr per bok och dag. Tillgängliga kursböcker måste hämtas på plats i hyllan och kan inte beställas i LUBcat.

I respektive biblioteks kursbokssamling finns ett referensexemplar av varje titel, som kan användas på det biblioteket.

Om en kursbok finns att köpa som e-bok köps den in som komplement till den tryckta litteraturen, då hittar du den via LUBcat.

LUBcat
E-books and E-readers - FAQ 

Böcker
Foto: Kimberley Farmer

LUBcat

Sök i bibliotekskatalogen.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-11-11