lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursböcker

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar och förseningsavgiften är 10 kronor per bok och dag. Om titeln inte är reserverad av annan låntagare kan du låna om den via Mitt konto i LUBcat.

I respektive biblioteks kursbokssamling finns ett referensexemplar av varje titel, som kan användas på det biblioteket.

Om en kursbok finns att köpa som e-bok köps den in som komplement till den tryckta litteraturen, då hittar du den via LUBcat.

E-books and E-readers - FAQ