Kopieringstillstånd

Alla som har en undervisande funktion vid Lunds universitet får kopiera och dela skriftligt material inom ramarna för universitetets kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Om du vill kopiera mer än vad avtalet medger måste du söka tillstånd från materialets upphovsrättsinnehavare, exempelvis förlag, författare, översättare eller illustratör. HT-biblioteken erbjuder stöd i ansökningsprocessen, vilket innebär att vi kan söka tillståndet du behöver. Läs mer om våra rutiner kring detta nedan. Om du vill söka tillståndet själv är du välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring hur du kan gå tillväga.

Lärare som vill ha hjälp med att hitta eventuella digitala versioner, andra utgåvor eller alternativt material som inte kräver kopieringstillstånd, är välkomna att kontakta sina respektive ämnesbibliotekarier. Detta ingår i HT-bibliotekens ordinarie stöd. Vi svarar även gärna på frågor rörande avtalet med Bonus Copyright Access.

Detta gäller för lärare vid HT-fakulteterna

Det är viktigt att tillstånd söks och erhålls för det material som inte är fritt eller täcks av avtalet med Bonus Copyright Access. Brott mot upphovsrätten kan medföra höga skadestånd. Notera att biblioteken endast hjälper till med att söka kopieringstillstånd. Uppkopiering och försäljning hanteras av ansvarig lärare och institution. Om du vill att biblioteket ordnar ansökan, vänligen notera att ansökningar för nästkommande termin ska vara inkomna senast den 10 juni respektive den 10 december, det vill säga samma datum som kurslitteraturlistorna ska vara inlämnade till biblioteket.

Hur du söker tillstånd

Om du vill ha bibliotekets hjälp med att söka tillstånd så ber vi dig fylla i vårt underlag för kopieringstillstånd.

Informationen i formuläret måste vara fullständig, till exempel måste antalet studenter anges. Observera att du måste få en bekräftelse på att tillstånd har erhållits innan du kan kopiera materialet. Ansökningar för nästkommande termin ska vara inkomna senast den 10 juni respektive den 10 december, det vill säga samma datum som kurslitteraturlistorna ska vara inlämnade till biblioteket. Tillstånd erhålls terminsvis och måste (även om materialet och antalet kopior är detsamma) sökas på nytt inför varje termin.

När du söker tillståndet kan du välja om du vill söka tillstånd för analog eller digital kopiering. Det kan finnas specifika krav på hur materialet får spridas i de fall där upphovsrättsinnehavaren tillåter digital kopiering. När särskilda villkor anges bifogar vi dessa i det mejl där vi bekräftar att tillstånd erhållits.

Vanligtvis sker ansökan genom att en förfrågan skickas direkt till upphovsrättsinnehavaren. Det kan vara förlaget och/eller upphovspersonen (författare/redaktör/översättare/illustratör). Om upphovspersonen är avliden behöver tillståndet eventuellt sökas hos dennes arvingar. En skriftlig bekräftelse (till exempel via mejl) på att tillstånd erhållits rekommenderas.

Istället för att kontakta upphovsrättsinnehavaren direkt, kan du se om tillståndet kan sökas hos Copyright Clearance Center som erbjuder en förmedlingstjänst som gör det enklare att snabbt söka kopieringstillstånd. Gäller endast material som publicerats utanför Norden.

Steg-för-steg guide för hur du söker fram tillgänglighet och pris i Copyright Clearance Centers databas (PDF)

Kostnad för ansökningsarbetet

Från och med vårterminen 2016 tas ett självkostnadspris för arbetet med ansökningarna. Följande priser gäller per ansökan:

  • Prisklass 1 – 150 kr
    Material där HT-biblioteken tidigare har sökt och fått kopierings­tillstånd (från HT12 och framåt) alternativt material som är möjligt att ansöka tillstånd för i Copyright Clearance Centers databas (gäller endast för material publicerat utom Norden)
  • Prisklass 2 – 450 kr
    Övriga ärenden.

Interndebiteringen för arbetstid enligt ovan görs en gång per termin till det kostnadsställe som du uppger. Tänk på att ansökningarna inte alltid leder till att vi får tillstånd. Arbetskostnaden kommer att debiteras enligt ovan­stående prislista även i de fall som det inte resulterar i ett tillstånd.

Det är även viktigt att notera att förutom arbetstiden, som interndebiteras, tillkommer även kostnaderna för kopieringstillstånden, det vill säga ersättning till upphovsrättsinnehavarna. Fakturor för tillstånden skickas direkt till den referensperson som du uppger. Priserna varierar men flertalet tillstånd ligger på 2 kr alternativt 0,25 USD per sida per student. Om priset överstiger dessa summor kommer vi att kontakta dig för att bekräfta att även ett högre pris godkännes.

Avtalet med Bonus Copyright Access

Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet fr.o.m. 2014 (PDF)

Bonus Copyright Access

Om högskoleavtalet och kopieringsregler

Upphovsrätt, publicering & kopiering

Information på Medarbetarwebben.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-11