lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal


Magnus Annemark

bibliotekarie

magnus.annemarkub.luse
046–222 90 44, 046–222 32 17


Mikael Borg

bibliotekarie

mikael.borghtbibl.luse
046–222 90 39, 046–222 32 18


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Carina Enestarre

bibliotekarie

carina.enestarrehtbibl.luse
046–222 03 58, 046–222 31 28


Sofie Eriksen

bibliotekarie

sofie.eriksenhtbibl.luse
046–222 64 89, 046–222 32 23


Rayeheh Hamedani

bibliotekarie

rayeheh.hamedanihtbibl.luse
046–222 32 31, 046–222 93 08


Anja Hoppe

bibliotekarie

anja.hoppehtbibl.luse
046–222 64 89, 046–222 32 23


Charlotte Högberg

bibliotekarie

charlotte.hogberghtbibl.luse
046–222 90 44, 046–222 32 22


Ulrika Karlsson

bibliotekarie

ulrika.karlssonhtbibl.luse
046–222 31 28, 046–222 32 17


Zakayo Kjellström

bibliotekarie

zakayo.kjellstromhtbibl.luse
046–222 90 44, 046–222 32 17


Ann-Louise Larsson

bibliotekarie

ann-louise.larssonhtbibl.luse
046–222 64 89, 046–222 32 17


Kristina Nilsson

bibliotekarie, katalogadministratör

kristina.nilssonhtbibl.luse
046–222 32 21


Mia Nilsson

bibliotekarie

mia.nilssonhtbibl.luse
046–222 37 26, 046–222 32 17


Erik Svanström

bibliotekarie, katalogadministratör

erik.svanstromhtbibl.luse
046–222 31 87, 046–222 32 18


Cathrin Viltefjäll

bibliotekarie

cathrin.viltefjallhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15