Person

Ulrika Karlsson

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Arkivvetenskap
 • Avdelningen för modevetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Digitala kulturer
 • Museologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ulrika.karlssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 28 (LUX)

Rum LUX:C240

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Box 192, 221 00 Lund (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala kulturer, Museologi)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är biträdande bibliotekschef på HT-biblioteken med särskilt ansvar för media, dvs. de frågor som rör våra samlingar.

Jag är även ämnesbibliotekarie på tre program på Kulturvetenskapliga institutionen:

 • ABM: arkiv, bibliotek, museer
 • Digitala kulturer
 • Modevetenskap
Ulrika Karlsson

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Arkivvetenskap
 • Avdelningen för modevetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Digitala kulturer
 • Museologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ulrika.karlssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 28 (LUX)

Rum LUX:C240

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Box 192, 221 00 Lund (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala kulturer, Museologi)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23