Person

Ulrika Karlsson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ulrika.karlssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 28 (LUX)

Rum LUX:C240

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för ABM och digitala kulturer)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Ämnesansvar
- ABM: arkiv, bibliotek, museer
- Digitala kulturer
- Modevetenskap

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Förvärv
- Talboksstöd

Undervisning

Ulrika Karlsson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ulrika.karlssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 28 (LUX)

Rum LUX:C240

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för ABM och digitala kulturer)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23