Program ht 2016

HT-bibliotekens seminarier och workshops höstterminen 2016

HT-biblioteken erbjuder ett antal seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också skräddarsydda tillfällen för grupper, avdelningar etc., om frågor som Open Access, utvärdering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Kontakta oss gärna på forskningsstod@htbibl.lu.se.

Fråga LU:s jurist om upphovsrätt och sekretess

Tisdag 11 oktober kl 9.15-10.00 (Sociologen G125) HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek bjuder in fakulteternas anställda till ett seminarium med Carl Petersson vid LU:s juridiska avdelning. Seminariet kommer främst att behandla relationen mellan forskningsdata, upphovsrätt, offentlighetsprincipen, sekretess och personuppgifter. Vi utgår ifrån deltagarnas frågor och erfarenheter.

EndNote

Introduktion: tisdag 18 oktober kl 10.15-12.00 (SOL:B210)
Fortsättning: tisdag 1 november kl 10.15-12.00 (SOL:B210) 
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor till forskningsstodhtbibl.luse senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen B210 för eget arbete och diskussion.

HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, hör av dig till forskningsstodhtbibl.luse.

Öppen LUCRIS-verkstad

Workshop onsdag 19 oktober 10.00-12.00 (SOL:B210) Efter övergången från LUP till LUCRIS som Lunds universitets forskningsinformationssystem behöver du som forskare, senast 31 oktober, ha sett över dina publikationsposter så att din forskning blir synliggjord på bästa sätt. Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar dina publikationsposter eller din profil? HT-biblioteken anordnar en drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS, naturligtvis går det också bra att ställa andra frågor. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal kl. 10.00-12.00.

Open Access och bokutgivning

OBS! Ändrad tid:
Tisdag 25 oktober kl 15.15-17.00 (LUX:C215)
I samarbete med Skriftserier vid HT presenteras olika sätt att göra böcker fritt tillgängliga. Vi ger även handfasta råd kring vad man generellt bör tänka på när man ger ut en bok, både som författare och utgivare. Frågor kring hur man kan styra villkoren för återanvändning av boken med creative commons-licenser, vad en DOI är och hur den fungerar liksom hur man kan göra gamla böcker OA via Skriftserier vid HT kommer att diskuteras. Seminariet gästas av Ulf Zander och Marianne Thormählen från Kriterium respektive LU press, som berättar om sina tankar kring monografin i framtiden och i relation till open access.

Forskningsansökningsworkshop

Tillfälle 1: onsdag 16 november kl 13.15-16.00 (LUX:B240)
Tillfälle 2: onsdag 18 januari kl 13.15-16.00 (LUX:B240)
Inför 2017 års ansökningar till VR och RJ erbjuder HT liksom i fjor två halvdagar om projektansökningar, med speciellt fokus på den expertis som HT:s infrastrukturenheter kan bistå med vid ansökningsskrivande och projektgenomförande. Till det första tillfället kommer Niclas Burenhult för att berätta om sina erfarenheter av att skriva forskningsprojektsansökningar. Därutöver presenterar HT:s infrastrukturenheter, IT-enheten, HT-biblioteken och Humanistlaboratoriet, sina verksamheter och hur de kan vara behjälpliga under såväl ansöknings- som projektfas. Det andra tillfället gästas av erfarna forskare som delar med sig av sina erfarenheter kring att skriva och bedöma ansökningar. Inför detta tillfälle ges deltagarna möjlighet att få individuell feedback på sina egna ansökningsutkast med fokus på forskningsöversikt, synlighet och datahantering.
Antalet platser är begränsat, anmäl därför intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast 23 december. Inför workshopen ges möjlighet att skicka in ett utkast på en ansökan och få feedback på det. Meddela oss senast 23 december om du vill skicka in ett utkast. Skicka själva utkastet senast 10 januari. Workshoparna anordnas av Forskningsnämnden vid HT, HT-biblioteken, IT-enheten och Humanistlaboratoriet.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25