Vårens program 2020

Välkommen till vårens seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också tillfällen för grupper och avdelningar om frågor som Open Access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. 

Öppen LUCRIS-verkstad

Onsdag 15 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
Torsdag 23 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
Onsdag 29 januari kl. 11.00-13.00 (SOL:B210)

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

För anställda vid HT-fakulteterna. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen! Ingen föranmälan krävs.

EndNote-introduktion

Tisdag 17 mars, 10.15-12.00 (SOL:B210)

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs.

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse.

För anställda vid HT-fakulteterna. Vi håller till i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen. Ingen föranmälan krävs.

INSTÄLLT! Datadilemman: Sociala medier

Onsdag 1 april kl. 13.00-15.00 (LUX: B352)

Framskjutet till den 6 oktober, kl. 13.00-15.00

Vilka utmaningar ställs du inför när du forskar om sociala medier? Vad är viktigt att tänka på när du hanterar sådana forskningsdata? Vi diskuterar utifrån exempel på forskningsprojekt vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anna W. Gustafsson, docent i svenska språket, bidrar med exempel på hur hon använder data från Sverigedemokraternas kommentarsfält på sociala medier, respektive från bloggar om cancer och Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, talar om Facebook och andra plattformar ur ett forskningsdataperspektiv. Universitetets experter på frågor kring etik, juridik, dataskydd och informationssäkerhet kommer också att finnas på plats.

För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig med frågor i förväg till forskningsstodhtbibl.luse eller refsambib.luse!

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Onsdag 22 april kl. 10.15-12.00, via Zoom

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets nya system för datahanteringsplaner (som lanseras under februari). Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en.

Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Om du bifogar en DMP till din forskningsansökan visar att du har tänkt igenom din datahantering och kan svara på frågor så som:

  • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
  • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
  • Vilken data skall återanvändas, delas och/eller bevaras?

Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del av ansökan om forskningsmedel och det kan vara fördelaktigt för dig att redan nu veta hur man gör.
Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 17 april. Hör gärna av dig med frågor i förväg

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25