Program vt 2014

HT-bibliotekens seminarier och workshops vårterminen 2014

HT-biblioteken erbjuder ett antal seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss främst till doktorander vid HT men forskare och övrig personal är också välkomna. Programmet som pdfReferenshantering – EndNote
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor till publicera.mail@htbibl.lu.se senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen för eget arbete och diskussion. Introduktion (Tis 11/2 kl. 10-11)
Fördjupningstillfälle (Tis 25/2 kl. 10-11) HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, kontakta oss.publicera.mailhtbibl.luseUpphovsrätt för tidskrifter och skriftserier (Tis 4/3 kl. 13-15)
Vad bör man som utgivare av en tidskrift eller skriftserie tänka på när det kommer till upphovsrätt? Vem har upphovsrätten till artiklarna och vad innebär det? Och vilka regler gäller för publicering av bilder? I samarbete med Skriftserier vid HT och Juridiska enheten. I första hand vänder vi oss här till utgivare av tidskrifter och skriftserier, men andra intresserade är välkomna i mån av plats. Lokal: Cafeterian i Wrangel-huset, Biskopsgatan 5 Hur bemästrar jag ”Open Access-monstret” på under en timme? - eller en crash course i OA och hur man enkelt kan öka spridningen av sina forskningsresultat och antalet citeringarLund: Gamla Kirurgen, R115 (Tis 11/3, frukost från 8.45, seminarium 09.15 –10.00)
Helsingborg: Campus, C729(Ons 12/3 12.15-13.00) Kom på seminarium och lär dig mer om parallellpublicering och Open Access. Hanna Voog/Ann-Sofie Zettergren och Aron Lindhagen som arbetar med forskarstöd inom S- och HT-fakulteternas bibliotek kommer att berätta om vad OA är, hur det fungerar inom de olika fakulteterna och ge handfasta råd och tips kring parallellpublicering. Efter seminariet finns ställa frågor kring just ditt ämnesområde. I Lund bjuder vi på en enkel frukost, i Helsingborg kan du ta med din lunchmacka så bjuder vi på kaffe och kaka. Litteraturbevakning inom ett ämne (Tors 3/4 kl. 13-14)
Hur ser du till att du utnyttjar de möjligheter som finns för att bevaka ny litteratur inom ett specifikt ämnesområde? Vi tittar närmare på hur bevakningsfunktionen i t.ex. Libris och LUBsearch kan göra ditt sökande mer tidseffektivt och hjälpa dig att hålla dig uppdaterad. OBS! Ändrade datum!
Bring me the money! – Hur jag hittar finansiärer och utlysningar samt hur jag söker pengar från Wallenbergssitftelserna
Helsingborg: Campus Helsingborg, C729 (Mån 28/4 kl. 12.15-13.00)
Lund: SOL, B210 (Tis 29/4, frukost kl. 8.45-9.15, seminarium 9.15-10.00) Kom och lär dig mer om hur du kan bevaka och söka pengar via anslagsdatabasen Research Professional (RP). Hanna Voog/Ann-Sofie Zettergren och Aron Lindhagen som arbetar med forskarstöd inom S- och HT-fakulteternas bibliotek kommer att berätta om hur RP fungerar och Tina Trollås från Forskningsservice kommer ge exempel på hur man kan tänka vid ansökningar från MMW och MAW-stiftelserna. Efter seminariet finns möjlighet att ställa frågor kring just ditt ämnesområde. I Lund bjuder vi på en enkel frukost, i Helsingborg kan du ta med din lunchmacka så bjuder vi på kaffe och kaka. OBS! Ändrad tid!
Sök effektivare med Google Scholar
(Tis 29/4 kl. 10.15-11, med möjlighet att stanna kvar för eget arbete och frågor till kl 12)
Google Scholar kan vara ett användbart komplement till bibliotekets söktjänster och databaser. Vi går igenom strategier för att göra effektivare sökningar i Google Scholar, och tittar närmare på hur man bäst kan använda de funktioner som finns. För samtliga tillfällen gäller:
Lokal:
SOL-bibliotekets datorsal, plan 2 (B210) om inget annat anges
Språk:
Svenska eller engelska, beroende på vem som anmäler sig
Anmälan och frågor om programmet:
Maila oss, anmälan senast tre dagar före tillfället.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25