lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämnesguider

Letar du material inom ett visst ämne? Då kan du kolla in din ämnesguide, söka via ämne i bibliotekskatalogerna eller kontakta din ämnesbibliotekarie.

Ämnesguider

Här hittar du guider inom de olika ämnena som finns vid de humanistiska och teologiska fakulteterna. Ämnesguiderna har skapats och uppdateras av respektive ämnes ämnesbibliotekarie och i dem samlar vi ämnesrelevanta resurser. Guiderna kan fungera som en bra ingång till att hitta material som är relevant för dig i dina studier. De länkar till t.ex. ämnesrelevanta databaser, tidskrifter eller e-böcker, men kan också behandla frågor som akademisk hederlighet och referenshantering.

Allmän språkvetenskap, litteraturvetenskap & filmvetenskap

Historia & mänskliga rättigheter

Kommunikation och medier