lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Skriva & referera

Att skriva akademisk text är en central del av arbetet när du studerar, forskar eller på annat sätt är verksam vid ett universitet. När du skriver är det viktigt att du använder dig av vetenskapliga texter och refererar till dem på ett korrekt sätt och även att du är källkritisk i ditt val av litteratur.

Något som är förbjudet vid universitetet är plagiering och därför är det viktigt att känna till vad detta innebär. Du bör också tänka på hur du använder dig av material som någon annan har skapat så att du inte bryter mot upphovsrättslagen.

Här har vi samlat råd, tips och användbara länkar och resurser som kan vara ett stöd i ditt skrivande.