lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hitta via ämne

Letar du material inom ett visst ämne? Här får du information och tips på användbara resurser. Kolla in din ämnesguide, sök via ämne eller kontakta din ämnesbibliotekarie.

Ämnesguider

Här hittar du guider inom de olika ämnena som finns vid humanistiska och teologiska fakulteterna. Våra ämnesguider samlar resurser som är viktiga inom varje ämne och kan fungera som en bra ingång till att hitta material och resurser som är relevanta för dig i dina studier. Ämnesguiderna länkar till databaser och fria resurser såväl som  till vetenskapliga publikationer och resurser som är användbara för akademiskt skrivande.