lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

KALENDARIUM

För studenter: Öppen sökverkstad

2014-11-05 : 12:00

SOL:B210
Öppen sökverkstad där det finns en närvarande bibliotekarie för att hjälpa er att komma vidare i ert sökande efter material i anslutning till ert uppsatsarbete och annat självständigt skrivande.

För studenter: Öppen sökverkstad

2014-11-12 : 12:00

SOL:B210
Öppen sökverkstad där det finns en närvarande bibliotekarie för att hjälpa er att komma vidare i ert sökande efter material i anslutning till ert uppsatsarbete och annat självständigt skrivande.

För anställda: Olika publiceringssätt för den vetenskapliga boken

2014-11-13 : 13:15

SOL:B210
Ett seminarium om olika sätt att publicera böcker. Vad innebär print-on-demand och vad skiljer digitalt tryck från offset-tryck? Hur kan man bäst publicera böcker open access? Presentation och praktiska exempel från skriftserierna, Media-Tryck och HT-biblioteken samt möjlighet att ställa frågor. Seminariet riktar sig i första hand till skriftserieredaktörer men är öppet för alla.

För anställda: Get your feed together! Omvärldsanalys och omvärldsbevakning av resurser

2014-11-18 : 12:15

SOL:B210
Hur kan man som forskare lägga upp och skapa en omvärldsanalys och bevakningar av sitt fält? Vi ger en kort presentation av hur man kan vaska fram det mest relevanta ur olika digitala resurser, med hjälp av bevakningar och exempelvis RSS och alerts. I samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Efter seminariet finns möjlighet att ställa frågor kring just ditt ämnesområde.

För studenter: Öppen sökverkstad

2014-11-19 : 12:00

SOL:B210
Öppen sökverkstad där det finns en närvarande bibliotekarie för att hjälpa er att komma vidare i ert sökande efter material i anslutning till ert uppsatsarbete och annat självständigt skrivande.

För studenter: Referera rätt

2014-11-19 : 13:00

SOL:B210
Skriver du uppsats eller annan skrivuppgift och är osäker på hur du ska citera och skriva litteraturlistor? Kom på workshop med HT-biblioteken så får du hjälp med att referera.

För anställda: Get your feed together! Omvärldsanalys och omvärldsbevakning av resurser

2014-11-20 : 09:15

SOL:B210
Hur kan man som forskare lägga upp och skapa en omvärldsanalys och bevakningar av sitt fält? Vi ger en kort presentation av hur man kan vaska fram det mest relevanta ur olika digitala resurser, med hjälp av bevakningar och exempelvis RSS och alerts. I samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Efter seminariet finns möjlighet att ställa frågor kring just ditt ämnesområde.