lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

KALENDARIUM

För studenter - Referera Rätt

När, var och hur du refererar i din uppsats!
SOL-biblioteket B210

2014-04-10 To   13:00 - 14:00

För anställda - Bring me the money!

2014-04-28 Må   12:15 - 13:00 i Helsingborg

2014-04-29 Ti   08:45 - 10:00 i Lund

För anställda - Sök effektivare med Google Scholar

2014-04-29 Ti   10:15 - 11:00