lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

KALENDARIUM

För studenter: Öppen sökverkstad

2014-11-26 : 12:00

SOL:B210
Öppen sökverkstad där det finns en närvarande bibliotekarie för att hjälpa er att komma vidare i ert sökande efter material i anslutning till ert uppsatsarbete och annat självständigt skrivande.

För studenter: Öppen sökverkstad

2014-12-03 : 12:00

SOL:B210
Öppen sökverkstad där det finns en närvarande bibliotekarie för att hjälpa er att komma vidare i ert sökande efter material i anslutning till ert uppsatsarbete och annat självständigt skrivande.

För anställda: LUP – varför bry sig?

2014-12-09 : 11:15

SOL:B210
Arbete pågår med att ta fram nya modeller för utvärdering och medelstilldelning på nationell nivå. SwePub kommer att användas, vilket ställer nya krav på datan i LUP. Vid detta tillfälle kommer vi att diskutera dels vad den nya modellen innebär och dels hur LUP-posterna återanvänds i SwePub och hur man kan tänka när man skapar posterna.