lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2017-10-15

Månadens e-resurs: LOEB Classical Library

Loeb Classical Library innehåller klassisk litteratur på grekiska och latin med engelsk parallellöversättning. [...]

2017-10-05

Nyförvärv september!

Nu kan du se vilka nya böcker som har köpts in till HT-biblioteken den senaste månaden. [...]

2017-10-01

HT-biblioteken 10 år - månadens funktion: Katalogisering

Katalogen Lovisa är bibliotekets nyckel. Med hjälp av den får du reda på vilket material som finns i biblioteket och var det är placerat. Men katalogen används till så mycket mera. Genom att [...]