lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

KALENDARIUM

För anställda: Referenshantering – EndNote - Introduktion

2014-09-24 : 10:15

Introduktionstillfället är för dig som inte tidigare använt systemet.

För anställda: Open Access i Horizon 2020

2014-10-01 : 13:15

Att göra forskningsresultat fritt tillgängliga är en viktig strategi inom EU för att öka kunskapsspridning och innovation. Vi tittar närmare på vad detta innebär för dig som ska ansöka eller redan har fått finansiering via Horizon 2020.

För anställda: Referenshantering – EndNote - Fördjupningstillfälle

2014-10-10 : 10:15

Fördjupningstillfället är för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera.

För alla: Hej Google!

2014-10-14 : 12:00

Bibliotekarier från Lunds universitet ger en inblick i Googles universum med en snabbgenomgång av olika verktyg, sökteknik och smarta tips.
OBS! Campus Helsingborg U202