lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

KALENDARIUM

För studenter: BiblioBasics

2014-09-01 : 10:00

20 minuters introduktion till hur du snabbt hittar dina kursböcker, skriver ut och kopierar, skaffar lånekort, använder det trådlösa nätverket m.m. Vi bjuder på frukt och godis!
SOL:s datorsal, våning 2 i biblioteket, följ pilarna.

För studenter: BiblioBasics

2014-09-02 : 10:00

20 minuters introduktion till hur du snabbt hittar dina kursböcker, skriver ut och kopierar, skaffar lånekort, använder det trådlösa nätverket m.m. Vi bjuder på frukt och godis!
SOL:s datorsal, våning 2 i biblioteket, följ pilarna.

För studenter: BiblioBasics

2014-09-03 : 10:00

20 minuters introduktion till hur du snabbt hittar dina kursböcker, skriver ut och kopierar, skaffar lånekort, använder det trådlösa nätverket m.m. Vi bjuder på frukt och godis!
SOL:s datorsal, våning 2 i biblioteket, följ pilarna.

For students: BiblioBasics

2014-09-04 : 10:00

In english!
20 minutes introduction to the Library, how to find your textbooks, print/copy, apply for a library card etc.
SOL Library's computer room, 1st floor in the library, follow the signs.