lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hämta och återlämna

När det står i LUBcat att boken eller tidskriften finns på SOL- eller LUX-biblioteket, är tillgänglig och inte är placerad i magasin, kan du hämta den själv på hyllan. Läs om våra hylluppställningar här.

Hämta boken på annat bibliotek inom Lunds universitet

Du kan i de flesta fall beställa en bok till valfritt bibliotek inom Lunds universitet. Du beställer boken i LUBcat. Vissa begränsningar finns, kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.

Beställa fram från magasin

Om det står i LUBcat att boken eller tidskriften är placerad i något av våra magasin måste den beställas fram via LUBcat. Ett e-postmeddelande skickas när materialet finns att hämta.

Beställer du en tidskrift från vårt magasin finns den att hämta i informationsdisken på SOL-biblioteket nästa vardag kl. 12. Tidskrifter skickas inte till andra bibliotek och kan endast läsas på plats i biblioteket.

Återlämna böcker

Du kan återlämna böcker i våra informationsdiskar under bibliotekens öppettider. Vid ingången till LUX-biblioteket finns även en lucka där böcker kan lämnas igen när biblioteket är stängt, men endast när LUX-byggnaden är öppen.

Närmaste bokinkast som alltid är tillgängligt finns på Universitetsbibliotekets västra gavel. Böcker som läggs i bokinkast återlämnas i systemet följande arbetsdag. Kursböcker som då är försenade genererar förseningsavgift.

Böcker, lånade på något av biblioteken vid Lunds universitet, kan återlämnas på samtliga LU:s bibliotek. För att se övriga bibliotek inom Lund universitets och deras öppettider se här.

Återlämningsfacket utanför LUX-biblioteket. Foto: Anja Hoppe.