lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Student

Fråga oss gärna när du behöver biblioteksstöd! Det kan vara allt ifrån att snabbt hitta en bok, få hjälp med att skriva referenser och få tips på ämnesdatabaser, till att sitta tillsammans med en bibliotekarie och få hjälp med att hitta litteratur till din uppsats.

Foto: Johan Bävman

Under Skriva & referera hittar du vår guide i akademiskt skrivande och referenshantering. Här hittar du råd, tips och användbara länkar och resurser som kan hjälpa dig i din skrivprocess.

För varje ämne på HT-fakulteten finns det en ämnesbibliotekarie. Du kan se vem som är ansvarig för ditt ämne i våra ämnesguider som är samlingar med användbara länkar till t.ex. databaser, tidskrifter eller böcker inom respektive ämne som har skapats och sköts av ämnesbibliotekarierna. Ämnesbibliotekarierna erbjuder även undervisning i informationskompetens med utgångspunkt i de särskilda resurser som finns inom just det ämnet.

Är du distansstudent? Mer information om vad vi kan erbjuda dig hittar du här.

Information om stöd till studenter med lässvårigheter hittar du här.

Varje termin har vi, utöver ordinarie undervisning, programverksamhet med utbildningstillfällen som är öppna för alla våra studenter. Ingen föranmälan krävs. Aktuellt program med öppna undervisningstillfällen hittar du här.

Vårt mål är att du ska få stöd i ditt sökande efter information, oavsett var i dina studier du befinner dig. För att söka efter böcker, artiklar och annat material gå till Söka.

Under Låna hittar du information om lån och låneregler vid HT-biblioteken.

Frågor?

Om du har frågor rörande det stöd biblioteket erbjuder studenter, kontakta gärna:

Fredrik Eriksson, 046–222 36 75 eller
Anja Hoppe, 046–222 32 23 (mån-ons) / 046–222 90 34 (tor-fre).

Epost: larandestodhtbibl.luse