lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Söktips

Behöver du information till ditt examensarbete eller till en annan uppgift? Funderar du på hur du ska börja söka eller har du kört fast och undrar hur du ska gå vidare? Här ser du våra söktips!

Kom igång

När du har bestämt vad du skriva om är ett tips att du vänder dig till ett uppslagsverk för att få en snabb överblick. Genom den här typen av resurs kan du få tips på sökord, användbara källor och tongivande forskare inom ditt valda ämne. Några exempel på uppslagsverk är Nationalencyklopedin, Encyclopedia Britannica och Wikipedia. När det gäller Wikipedia är det viktigt att hålla i åtanke att vem som helst kan lägga till innehåll eller redigera befintliga artiklar och därför kan kvaliteten på informationen variera. Däremot kan det vara ett bra första steg och referenserna i slutet av artikeln kan vara användbara för dina vidare sökningar. Gå till våra ämnesguider för resurser som är relevanta för ditt ämne.

Tips

När du söker efter information, fundera på:

 • Vad ska du använda informationen till? Hur mycket material behöver du? När ska ditt arbete vara klart?
 • Vilken typ av material behöver du? Behöver du översiktliga källor eller mer specifikt material om just ditt ämne?
 • Vad behöver du? Är du ute efter böcker, artiklar, avhandlingar eller någon annan sorts material? Skriver du examensarbete behöver du ofta vetenskapliga källor, läs mer om vad vetenskaplig text är här.  Tänk på att alltid vara källkritisk! Läs mer om källkritik här.
 • Var söker du? Förutom att söka i bibliotekskataloger kan det också vara bra att söka i databaser. I våra ämnesguider kan du få tips på databaser inom just ditt ämne. Funder på om det finns myndigheter eller organisationer som kan ha relevant material i frågan.

Hittar du för mycket eller för lite?

Får du för få eller för många träffar när du söker information? Här finns tips på hur du kan förbättra dina sökresultat.

 • Testa att trunkera din sökning: Det gör du enklast genom att lägga till en asterisk efter ditt sökord, vilket gör att du får upp alla möjliga ändelser. Till exempel, om du söker på Pedagog* får du även upp träffar på exempelvis Pedagogik, Pedagoger och Pedagogisk.
 • Använd Booleska operatorer: Beroende på om du vill utöka eller begränsa dina sökresultat kan du prova att lägga till AND, OR eller NOT mellan orden.
  pedagogik AND historia
  pedagogik OR utbildning
  pedagogik NOT förskola
 • Många söktjänster och databaser har en sökruta som man kan göra en fritextsökning i. Om du vill filtrera dina sökningar har du oftast möjlighet att göra en avancerad sökning där du kan välja att söka på sådant som tryckår, författarens namn eller enbart få upp träffar som genomgått peer review.
 • Vilka söktermer är intressanta för dig? Finns det synonymer eller engelska motsvarigheter som du kan prova? Ska du använda övergripande eller mer specifika begrepp? Ska söktermerna vara på svenska eller något annat språk? Bör du göra ytterligare avgränsningar?  Testa att söka på ditt ämne i LIBRIS eller Svenska Ämnesord och se vilka ämnesord som används. I Databases A-Z finns ett flertal ämnesspecifika tesaurer som kan vara användbara för att få koll på vilka begrepp som används inom ditt ämne.
 • Läs mer om sökteknik på LIBRIS.

Att söka är en process som ibland kan ta lite tid, den är inte alltid är rak eller enkel. Ofta kan du behöva justera dina söktermer efter hand. Det kan vara en bra idé att dokumentera dina sökningar så att du kan arbeta mer systematiskt. Du kan alltid kontakta oss och boka en bibliotekarie för att få stöd i din sökprocess!