lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lärare

Du som undervisar vid HT-fakulteterna kan ta del av HT-bibliotekens resurser och kompetenser, som stöd för dig i din undervisning och för studenterna i deras lärandeprocess.

Vi erbjuder olika typer av stöd till dig som lärare. Du kan boka bibliotekarieundervisning i informationssökning och referenshantering eller annat som du och din ämnesbibliotekarie kommer överens om. Vi tar gärna del i lärandeprocessen med sådant som biblioteksintroduktion för studenter på grundnivå till mer uppsatsorienterad undervisning längre fram under studierna.
Läs mer om bibliotekets undervisning, och boka ett undervisningstillfälle, här.

Använder du dig av kompendier på dina kurser och undrar om du behöver söka kopieringstillstånd för ett visst material? Läs mer här om vad som gäller kring kopiering och hur du går tillväga ifall du behöver hjälp med att söka kopieringstillstånd.

I våra ämnesguider har vi samlat användbara resurser för ditt ämne, och här ser du vilken bibliotekarie som är ansvarig för ditt ämne.

Under Länka rätt kan du läsa om hur du gör stabila länkar till exempelvis sådant du hittar i Lovisa och LUBsearch.

Under Upphovsrätt kan du läsa om vad du som verksam vid universitetet ska tänka på gällande upphovsrätt . Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Foto: Kennet Ruona