lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Låna

För att kunna låna material från HT-biblioteken behöver du som är student eller anställd vid Lund universitet aktivera ditt LU-kort som lånekort. Lånekortet är gemensamt för alla bibliotek vid Lunds universitet.

Lånekort

Ditt LU-kort fungerar som lånehandling, skaffa LU-kort här.
Du som inte är student eller anställd vid Lunds universitet kan få ett lånekort vid något av Lunds universitets bibliotek.

Innan du kan använda ditt LU-kort som lånehandling, eller få ett lånekort, behöver du fylla i formuläret Skapa låntagarkonto och sedan gå till något av biblioteken vid Lunds universitet för att aktivera ditt LU-kort eller få ut ditt lånekort.

För att låna i våra automater behöver du ditt LU-kort, eller lånekort, samt din PIN-kod. Om du inte vet PIN-koden till ditt LU-kort hittar du den genom att logga in med ditt Student- eller Lucatkonto här.

När du ska aktivera ditt LU-kort, eller hämta ut ditt lånekort, behöver du komma ihåg att ta med giltig foto-legitimation, så som körkort, pass eller ID-kort. Du kan behöva visa ytterligare dokument:

  • Du som har svenskt personnummer, är bosatt i Sverige och har fyllt 18 år kan få ett lånekort om du visar en giltig foto-legitimation i bibliotekets informationsdisk.
  • Är du utbytesstudent måste du, förutom foto-legitimation, visa upp ditt letter-of-acceptance, ditt formella intyg på att du är antagen vid Lunds universitet.
  • Gästforskare med anställning på LU- institution måste, förutom giltig foto- legitimation, visa upp ett intyg på sin anställning.
  • Övriga måste, förutom legitimationen, ha en personlig borgensförbindelse som du hittar här. (PDF)

Information om lån vid LUB

Låneregler i korthet

  • Lånekortet ska uppvisas vid varje lånetillfälle. Utan lånekort får du inte låna.
  • Du är skyldig att notera lånetidens längd och lämna tillbaka ditt lån inom utsatt tid. Du kan inte förlita dig på påminnelser och dylikt utan ansvarar oberoende av yttre omständigheter för att lånat material återlämnas i tid.
  • Förseningsavgiften för kurslitteratur är tio kronor per bok och dag. Har du en avgift på 100 kronor eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga LUB-bibliotek, tills dess att du har betalat dina förseningsavgifter.
  • Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekort. Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så att kortet kan spärras. Du kan också själv spärra ditt lånekort via Mitt konto i bibliotekskatalogen Lovisa. Har du förlorat ditt lånekort kan du få ett ersättningskort i bibliotekets informationsdisk, kom ihåg att ta med legitimation.
  • Du är skyldig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Detta görs enklast via Mitt konto i Lovisa.
  • Dina personuppgifter lagras i ett offentligt register men dina lån är alltid hemliga.

När du börjar använda ditt lånekort har du ingått ett avtal och godkänt våra låneregler.