lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Låna

För att kunna låna vid HT-biblioteken behöver du som är student eller anställd vid Lund universitet aktivera ditt LU-kort som lånekort. Lånekortet är gemensamt för alla bibliotek vid Lunds universitet.

Lånekort

Ditt LU-kort fungerar som lånehandling, skaffa LU-kort här.

Du som inte är student eller anställd vid Lunds universitet kan ändå få ett lånekort vid något av Lunds universitets bibliotek. Du måste ha ett svenskt personnummer, vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år.

Innan du kan använda ditt LU-kort som lånehandling, eller få ett lånekort, behöver du fylla i formuläret Skapa låntagarkonto. Gå sedan till något av biblioteken vid Lunds universitet för att aktivera ditt LU-kort, eller få ut ditt lånekort.

Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation när du går till biblioteket. Vänligen notera att LU-kortet inte räknas som giltig fotolegitimation. Du kan behöva visa ytterligare dokument:

 • Är du utbytesstudent måste du, förutom giltig fotolegitimation, visa upp din Letter of acceptance, ditt formella intyg på att du är antagen vid Lunds universitet.
 • Gästforskare med anställning på Lunds universitet måste, förutom giltig fotolegitimation, visa upp ett intyg på sin anställning.
 • Om du inte har svenskt person- eller samordningsnummer och inte heller är gäststudent eller gästforskare behöver du utöver giltig fotolegitimation även ta med dig en ifylld borgensförbindelse (PDF), samt din borgenär, som i sin tur måste kunna legitimera sig. Borgenären måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige, och får inte vara anställd vid något av biblioteken vid Lunds universitet.

 

För att låna i våra automater behöver du ditt LU-kort, eller lånekort, samt din PIN-kod. Om du inte vet PIN-koden till ditt LU-kort hittar du den genom att logga in med ditt Student- eller Lucatkonto här.

Låneregler i korthet

 • Lånehandling/lånekortet måste alltid kunna uppvisas vid lån.
 • Du måste själv notera återlämningsdatum. Du kan inte förlita dig på påminnelser från biblioteket, utan ansvarar själv för att lånat material återlämnas i tid.
 • Du riskerar förseningsavgifter om du inte återlämnar materialet i tid.
 • Förseningsavgiften för kursböcker är 10 kronor per bok och dag.
 • Har du en avgift på 100 kronor eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga av Lunds universitets bibliotek, till dess att du har betalat dina förseningsavgifter.
 • Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekort. Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så att kortet kan spärras. Du kan också själv spärra ditt lånekort via Mitt konto i bibliotekskatalogen Lovisa.
 • Du är skyldig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Detta görs enklast via Mitt konto i Lovisa.
 • Dina personuppgifter lagras i ett offentligt register, men dina lån är alltid hemliga..

När du börjar använda ditt lånekort har du ingått ett avtal och godkänt våra låneregler.