lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bibliotekets undervisning

I områdets strategiska plan betonas vikten av att studenter och anställda ska ha god förmåga att söka och hantera information. Samtliga bibliotek erbjuder undervisning inom informationskompetensens område för institutionernas studenter, forskare och lärare. För att diskutera lämpligt upplägg av och innehåll i undervisningen, v.v. kontakta respektive ämnesbibliotekarie.

Användarutbildning för studenter

Biblioteken erbjuder alla studenter visningar av relevanta bibliotek och undervisning i litteratursökning. En kort introduktion av respektive bibliotek ges för alla nya studenter vid introduktionsmöten eller i anslutning till kursstarten, om lämpligt. Ytterligare undervisning för samtliga studienivåer bokar kursansvarig lärare med respektive ämnesbibliotekarie.

Övrig undervisning

Andra typer av undervisning, som doktorandundervisning och visning av nya resurser för lärare och forskare handhas av respektive ämnesbibliotekarie.

Öppettider

LUX-biblioteket och SOL-biblioteket

Måndag - fredag: 09.00 - 19.00
Lördag: 10.00 - 16.00

Särskilda öppettider

Kontakt

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20