lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hylluppställningar

Kursböcker och metodböcker hittar du på entréplanet på både LUX- och SOL-biblioteket. Allt annat material på LUX-biblioteket är uppställt enligt Dewey decimalklassifikation och på SOL-biblioteket enligt SAB-systemet samt Dewey.

På SOL-biblioteket är vi mitt uppe i övergången från SAB-systemet till Dewey vilket gör att vi för närvarande har material uppställt efter båda systemen. Vi räknar med att projektet kommer att pågå under några år. De nya och ommärkta Deweyböckerna kommer du under tiden att hitta på nyförvärvshyllan respektive speciellt uppmärkta hyllor på andra våningen. Ursäkta röran! Om du inte hittar vad du söker kan du gärna fråga oss i informationsdisken.

LUX-biblioteket:

Dewey på LUX-biblioteket (PDF)

SOL-biblioteket:

SAB på SOL-biblioteket (PDF)

Dewey på SOL-biblioteket (PDF)