lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Referenshanteringsprogram

Lunds universitet ger dig tillgång till referenshanteringsprogram som kan underlätta för dig i ditt arbete. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och strukturera olika källor som du använder i din forskningsprocess. Med programmet laddar du enkelt ner information om källan från till exempel kataloger, databaser och webbsidor och importerar i Word eller annat program som du skriver i, och skapar på så vis färdiga citat och källförteckningar.

Lunds universitet har licens på två referenshanteringsprogram:

  • EndNote installeras på din PC eller Mac. För att installera programmet, kontakta IT-enheten. Det finns också en webbaserad version av programmet som nås via Databases A-Z i LUBsearch. En guide till EndNote hittar du här.
  • RefWorks är webbaserat och kan också nås via Databases A-Z. En guide till RefWorks och hur du skapar ett konto hittar du här.


HT-biblioteken ger support och kurser i dessa program för anställda, se vårt kalendarium för aktuella kurstillfällen eller kontakta oss:

EndNote: Per Carleheden, per.carlehedenhtbibl.luse.

RefWorks: Kristina Nilsson, kristina.nilssonhtbibl.luse.