Person

Kristina Ericson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.ericsonhtbibl.luse

Telefon 046–222 36 75 (LUX)

Rum LUX:C242

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för etnologi)
Box 117, 221 00 Lund (Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken och arbetar huvudsakligen med forskningsstöd. Tillsammans med mina kollegor i bibliotekets arbetsgrupp för forskningsstöd ger jag stöd i frågor som rör exempelvis publicering, open access, forskningsdatahantering och upphovsrätt. På HT-bibliotekens sidor för forskare finns information om vår verksamhet. Kontakta oss gärna via vår gemensamma e-postadress: forskningsstod@htbibl.lu.se.

Behöver du hjälp, eller har frågor om referenshanteringsprogrammet EndNote, kontakta mig gärna!

Ämnesbibliotekarie:

Jag är ämnesbibliotekarie för Etnologi, Folklivsarkivet och MACA - Masterprogram i tillämpad kulturanalys.
Kristina Ericson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.ericsonhtbibl.luse

Telefon 046–222 36 75 (LUX)

Rum LUX:C242

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för etnologi)
Box 117, 221 00 Lund (Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar)

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23