lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Referera

Att referera innebär att du i din text visar varifrån du hämtat den information du använder. All forskning bygger på tidigare arbete av forskare och genom att du refererar visar du hur ditt arbete relaterar och bidrar till kunskapsproduktion. Att referera är därför en central del av att skriva vetenskaplig text.

Det är viktigt att du refererar korrekt när du skriver en text, det vill säga att du tydligt hänvisar till dina källor. På så vis upplyser du läsaren om vilka som är dina egna resonemang och vilka som kommer från andra. När du refererar underbygger du dina argument och resonemang vilket skapar trovärdighet. Genom tydliga hänvisningar hjälper du också den som vill läsa mer om ditt ämne.

En annan anledning till varför det är viktigt att referera har att göra med akademisk hederlighet. Detta innebär att du erkänner vilka resonemang som bygger på andras arbete, vilket är viktigt när du ska skriva en akademisk text. Om du använder en annan persons idéer utan att referera räknas det som plagiering, vilket inte är tillåtet. Läs mer om plagiering här.

Referens eller citat?

Du kan hänvisa till andras verk genom att referera eller citera. När du refererar formulerar du din egen tolkning av källan och när du citerar återger du istället ordagrant vad någon annan sagt eller skrivit (inklusive tecken och eventuella stavfel).

Du refererar löpande i din brödtext och det är viktigt att du tydligt markerar vad som är andras idéer och vad som är dina egna. Du gör det genom ange en referens till källan och genom att använda så kallade referatmarkörer, så som "Författaren hävdar att.." eller "Enligt författaren innebär detta...". Det kan också vara bra att inkludera relevant information om källan, så som "Historikern X menar att...".

Citat kan vara användbara när du vill lyfta fram något speciellt, till exempel en träffande formulering eller ett anmärkningsvärt uttalande. Det finns olika sätt att skriva citat på, beroende på hur långa de är och vilket referenssystem du använder. Du måste ange käll- och sidhänvisning vid alla citat och källan ska även finnas med i referenslistan i slutet av din text.

Referenssystem

I en vetenskaplig text refererar du till din informationskälla, både i den löpande texten och i en referenslista i slutet av uppsatsen. Det finns många olika sätt att referera på, vissa kräver till exempel hänvisningar i en fotnot medan andra sätter hänvisningen inom parentes.

Oavsett vilket referenssystem du använder är det viktigt att du är konsekvent och refererar på samma sätt genom hela arbetet. Vilket referenssystem som ska användas kan skilja sig åt mellan olika ämnen och kurser. Det är därför viktigt att du följer de anvisningar som du får av din lärare eller handledare.

Guider till några av de vanligaste referenssystemen:

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och strukturera olika källor som du använder i dina vetenskapliga arbeten. Med det laddar du enkelt ner information om källan från till exempel kataloger, databaser och webbsidor och importerar i Word eller annat program som du skriver i, och skapar på så vis färdiga citat och källförteckningar.

Lunds universitet har licens på två referenshanteringsprogram:

  • EndNote installeras på din PC eller Mac. Studenter kan ladda ner programmet från Studentportalen. Det finns också en webbaserad version av programmet som nås via Databases A-Z i LUBsearch. En guide till EndNote hittar du här.
  • RefWorks är webbaserat och kan också nås via Databases A-Z. En guide till RefWorks hittar du här.