lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningspublikationer

Här har vi samlat information om sådant som rör forskningspublicering, så som LUCRIS, vad du ska tänka på vid Open Access-publicering eller hur du skaffar ett ISBN/ISSN-nummer till din publikation. Du kan också läsa mer om värdering av humanistisk forskning och olika prestationsindikatorer.

Registrera din publikation

Forskare och doktorander registrerar sina forskningspublikationer i Lunds universitets forskningsinformationssystem. Registrering av all vetenskaplig publicering efter 2002 vid Lunds universitet är obligatorisk. Publicering av fulltexter, parallellt eller i efterhand, är frivillig men rekommenderas.

Från och med 11 april 2016 registrerar du dina forskningspublikationer i Lunds universitets forskningsinformationssystem LUCRIS. Läs mer om det här. Registreringar i LUCRIS levereras till, och blir sökbara i, SwePub.

Du kan fortfarande söka bland universitetets registrerade publikationer i LUP, Lunds universitets tidigare publikationsdatabas. 

Om du har frågor kring registreringen av din publikation, kontakta oss gärna på forskningsstodhtbibl.luse.