lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

SOL-biblioteket

Foto: Anja Hoppe.

Kontakt

Tel: 046-222 32 20
E-post: sol@htbibl.lu.se
Besöksadress: Helgonabacken 12
Postadress (under 2 kg): Box 201, 221 00 Lund
Paketadress (över 2 kg): Finngatan 1, 22362 LUND
Hämtställe: 20

Öppettider

LUX-biblioteket och SOL-biblioteket

Måndag - fredag: 09.00 - 19.00
Lördag: 10.00 - 16.00

Särskilda öppettider

Kontakt

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20