lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publicering vid HT-fakulteterna

Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns ett etablerat stöd för den lokala publiceringen av böcker, skriftserier och tidskrifter. Vi svarar på frågor kring den praktiska publiceringsprocessen och flera av de publiceringsplattformar som är används vid LU. Vi ger också råd kring exempelvis digitalisering av äldre material och upphovsrättsfrågor såsom återanvändning av bilder eller licensiering av fria verk.

Redaktioner för tidskrifter och skriftserier kan vända sig till Forskningsstöd vid HT-biblioteken och Skriftserier vid HT för att få stöd i frågor som rör publicering, spridning och värdering. Läs mer om våra verksamheters stöd för dig som ska publicera en bok/avhandling eller är redaktör för en skriftserie/tidskrift.

Tidskrifter

Redaktioner vid Lunds universitet är välkomna att publicera sina tidskrifter i publiceringssystemet Open Journal Systems (OJS). OJS är ett verktyg för open access-tidskrifter och kan hantera hela publiceringsprocessen från inskickat manus, via sakkunniggranskning, till färdig publicering. Systemet är open source och utvecklas av Public Knowledge Project (PKP), Universitetsbiblioteket har hand om den LU-gemensamma installationen. HT-biblioteken erbjuder stöd i frågor om synlighet och spridning samt viss teknisk support.

Ett flertal tidskrifter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna använder redan OJS, se en samlad lista med dem och övriga publikationer vid Lunds universitet.

Ska ni starta en ny tidskrift eller är ni nyfikna på att använda OJS för er befintliga tidskrift? Hör gärna av er till oss så berättar vi mer.

Böcker

Parallellt med OJS utvecklas även Open Monograph Press (OMP) av PKP som är särskilt anpassat för onlinepublicering av böcker. Systemet testas under våren och görs publikt inom kort. Mer information kommer!

Hör gärna av dig till oss om du har frågor redan nu!