lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fjärrlån

Fjärrlåneservice för HT-fakulteten

HT-biblioteken erbjuder fjärrlåneservice till aktiva studenter och anställda vid humanistiska och teologiska fakulteterna.

Låntagare som tillhör övriga fakulteter vänder sig till respektive fakultets- eller institutionsbibliotek.

  • Fjärrlån kan beställas av böcker, som inte finns (tryckt eller elektroniskt) på något av biblioteken vid Lunds universitet.
  • Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis, lån utanför Norden är avgiftsbelagda.
  • Tidskrifter kan inte fjärrlånas, men kopior av enskilda artiklar kan beställas mot avgift.

Endast material som är tänkt att användas i studie- eller forskningssyfte kan beställas genom HT-biblioteken. Vill du fjärrlåna material för andra syften bör du vända dig till ditt närmaste folkbibliotek.

Sök först i våra lokala system

Om det du önskar finns lokalt vid något av biblioteken vid Lunds universitet lånas det alltså inte in som fjärrlån - inte ens om materialet är utlånat vid tillfället. Sök först i bibliotekskatalogen Lovisaeller i LUBsearch om det gäller artiklar. Böcker som är tryckta före 1957 finns ibland inte i Lovisa, eller LIBRIS, men kan finnas i UB:s digitaliserade kortkatalog, Katalog -1957. Om boken eller tidskriften inte finns i Lovisa, LUBsearch, eller Katalog -1957 gör du ett fjärrlån på ett av de två sätt som beskrivs nedan.

Beställ fjärrlån på något av följande sätt:

Beställ direkt via LIBRIS

Om du hittar en bok du söker i LIBRIS, kan du göra din beställning direkt via LIBRIS. Innan du gör din första beställning måste du skapa ett konto (när du ombeds ange lånekortsnummer skriver du in de 10 sista siffrorna i ditt LU-kortsnummer):

Skapa konto LUX-biblioteket
Skapa konto SOL-biblioteket

Inloggningssida
Så här beställer du

Beställ med beställningsformulär för fjärrlån

Används framför allt för böcker som inte hittats i LIBRIS, samt för beställning av artikelkopior:

Formulär för fjärrlån till HT-biblioteken

Lån av audiovisuella medier

Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material.

Ljud- och videoinspelningar, som behövs för forskningsprojekt, beställer studenter och forskare direkt från SMDB. Innan beställningen kan genomföras behöver låntagaren ansöka om att skapa ett konto hos SMDB, och om forskningsprojektet godkänns av Kungliga bibliotekets forskarservice kan material sedan beställas.