lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Persondata och sekretess

När din insamlade data innehåller personuppgifter behöver dessa hanteras på ett särskilt sätt, enligt flera olika regelverk. Några saker att tänka på är att:

Den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018 tydliggör och ställer högre krav på universitetet vad gäller hanteringen av personuppgifter. Här hittar du en FAQ om vad som kommer att gälla i praktiken, framställd av projektgruppen vid Lunds universitet som arbetat med anpassningen till den nya lagstiftningen.

Personuppgiftsombud

Vid frågor om personuppgifter - kontakta Lunds universitets personuppgiftsombud:

Johanna Alhem
Jurist
+46 46 222 09 85
johanna.alhemlegal.luse