lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal


Magnus Annemark

bibliotekarie

magnus.annemarkhtbibl.luse
046–222 32 17, 046–222 90 44


Mikael Borg

bibliotekarie

mikael.borghtbibl.luse
046–222 90 39, 046–222 32 18


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Anja Hoppe

bibliotekarie

anja.hoppehtbibl.luse
046–222 90 34, 046–222 32 23


Kristina Nilsson

bibliotekarie, katalogadministratör

kristina.nilssonhtbibl.luse
046–222 32 21


Erik Svanström

bibliotekarie

erik.svanstromhtbibl.luse
046–222 90 39, 046–222 32 18


Cathrin Viltefjäll

bibliotekarie

cathrin.viltefjallhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15