lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal


Mikael Borg

Mikael Borg

bibliotekarie

mikael.borghtbibl.luse
046–222 90 39, 046–222 32 18


Annakim Eltén

Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Sofie Eriksen

Sofie Eriksen

bibliotekarie

sofie.eriksenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 23


Anja Hoppe

Anja Hoppe

bibliotekarie

anja.hoppehtbibl.luse
046–222 90 34, 046–222 32 23


Kristina Nilsson

Kristina Nilsson

bibliotekarie, katalogadministratör

kristina.nilssonhtbibl.luse
046–222 32 21


Lynn Rudholm

Lynn Rudholm

bibliotekarie

lynn.rudholmhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15


Erik Svanström

Erik Svanström

bibliotekarie

erik.svanstromhtbibl.luse
046–222 90 39, 046–222 32 18


Katarina Wickström

Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15