lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Källkritik

Hur kan du avgöra om en källa är trovärdig? Det är viktigt att du har ett kritiskt förhållningssätt till information för att kunna avgöra om den är tillförlitlig, sannolik och saklig. Detta gäller oavsett om det är ett historiskt eller ett nutida material respektive om du hittar den i elektroniskt eller i tryckt format.

Checklista

Använd checklistan som hjälp när du ska värdera en källa.

 • Vem förmedlar informationen?
  Upphovsperson
  Är författaren eller upphovsmannen tydligt angiven eller är dokumentet anonymt? Har hen publicerat något annat? Kan författaren anses ha kunskap inom det givna ämnesområdet?
  Utgivare

  Vem står bakom informationen - ett företag, en myndighet, en organisation eller privatperson? Är utgivaren känd för utgivning inom ämnet? Finns det kontaktuppgifter till utgivaren? Seriösa utgivare presenterar sig ofta tydligt.
 • Vad innehåller materialet?
  Är källan vetenskaplig eller populärvetenskaplig? Innehåller den referenser till andra källor? Är referenserna korrekta? Fundera också på hur relevant/användbart materialet är för dina behov.
 • Vem är materialet avsett för och i vilket syfte?
  Vilken är materialets tänkta målgrupp? Är materialet avsett för att presentera, informera, sälja eller övertyga? Framställer materialet fakta eller information på ett nyanserat sätt?
 • När är materialet producerat?
  Är materialet aktuellt? Finns det flera utgåvor av ett verk kan det vara bra att använda den senaste. Om källan är en webbsida, se efter när texten på webbsidan publicerades.