lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lån för distansstudenter

Om du är antagen till en distanskurs vid humanistiska och teologiska fakulteterna och av olika skäl inte kan besöka oss på plats kan du ändå utnyttja bibliotekets tjänster.

Lånekort

Har du inte redan lånekort vid något av biblioteken vid Lunds universitets kan du ansöka om detta genom att fylla i formuläret för lånekortsansökan och därefter skicka e-post till: 

distanshtbibl.luse

Ange namn, personnummer, adress, e-postadress samt vilken kurs du läser (ange kurskod). För att få låna material från biblioteken vid Lunds universitet gäller våra gemensamma lånevillkor (PDF).

Låna

När ditt lånekort har skapats, kan du få litteratur hemskickad under förutsättning att den är till hemlån. Denna service gäller till länder inom Skandinavien. Referensböcker och tidskrifter t.ex. får ingen låna hem. Det går bra att beställa både kurslitteratur och annan litteratur från HT-bibliotekens samlingar. Lånetiden på kurslitteratur är 14 dagar plus tre extra dagar för postgången. Övrig litteratur får du låna i minst 4 veckor och max sex månader.

Observera att du står för portokostnaderna när du skickar tillbaka boken. Skickar du tillbaka kurslitteraturen för sent tillkommer en förseningsavgift på 10 kr/dag och bok.

Våra böcker hittar du i bibliotekskatalogen Lovisa. När du har letat upp vad du önskar och förvissat dig om att materialet är tillgängligt skickar du e-post till ovanstående adress. Ange författare och titel samt om du önskar en viss upplaga.

Om du har möjlighet att använda något av biblioteken vid Lunds universitet, till exempel i Malmö eller Helsingborg, behöver du inte göra distanslån, utan kan beställa böcker direkt i Lovisa till valfritt bibliotek.

Om en bok du önskar är utlånad och du vill köa på den så meddela även detta på e-postadressen ovan.

Förnya lån

Du kan själv förlänga lånetiden på kursböcker via Lovisa om ingen står i kö.

Återlämna lån

Böcker som du har lånat på distans återlämnar du genom att skicka dem till LUX-biblioteket. För paket som väger under 2 kg använder adressen nedan:

Lunds universitet

LUX-biblioteket

Box 192

221 00 Lund

Sverige

 

För paket som väger över 2 kg använder du följande adress:

Lunds universitet

LUX-biblioteket

Helgonavägen 3 (Entré D)

223 62 Lund

Sverige

Övrigt

Lunds universitets elektroniska resurser är samlade i den gemensamma ingången LUBsearch. Här hittar du bland annat de elektroniska tidskrifter och databaser som Lunds universitets bibliotek prenumererar på. Logga in till våra tjänster i LUBsearch med ditt studentkonto. Användarnamn och lösenord skickas till dig när du har registrerat dig vid Lunds universitet. Fler tips och vägledningar hittar du under rubriken Söka i menyn ovan. Du kan även få stöd och handledning i informationssökning och hjälp med andra frågor som rör biblioteket via formuläret på sidan Frågor & förslag.

Välkommen att kontakta oss!