lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Vi erbjuder stöd till dig som forskare eller doktorand vid HT-fakulteterna, för att hjälpa dig i din forskningsprocess. En stor del av vårt arbete består av stöd vid val av publiceringsstrategier och andra närliggande frågor.

Här hittar du information om bland annat registrering av forskningspublikationer, Open Access, parallellpublicering och värdering av humanistisk forskning. Under LUCRIS kan du läsa mer om Lunds universitets forskningsinformationssystem.

Välkommen att kontakta oss för mer information. Vi kommer gärna till din institution eller forskargrupp för att berätta om vårt forskningsstöd och svara på dina frågor.

Varje termin ordnar vi en serie seminarier kring frågor som rör vetenskaplig kommunikation. Se det aktuella programmet här

HT-anställda som är verksamma vid Campus Helsingborg kan även ta del av de aktiviteter som Campus Helsingborgs bibliotek anordnar. Läs mer om deras forskningsstöd här.

Foto: Gunnar Menander