lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Open Access

Open access, OA, innebär att forskningsresultat och publikationer görs fritt tillgängliga på webben.

Ökad OA-publicering stöds av lärosäten, forskningsfinansiärer, intresseorganisationer och förlag över hela världen. Lunds universitetsstyrelse beslutade i november 2005 att vetenskaplig publicering om möjligt ska ske i vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren, läs pressmeddelandet om detta här. Lunds universitet har också en policy om open access-publicering som du kan läsa här. (PDF)

Det finns olika sätt att publicera sig open access:

  • Gyllene
    När du publicerar dig direkt hos ett open access-förlag. Ofta innebär detta att du behöver betala en APC (Article Processing Charge) eller BPC (Book Processing Charge).
  • Grön/Parallell
    När du publicerar dig i en prenumerationsbaserad tidskrift eller hos ett traditionellt förlag, men får göra din publikation fritt tillgänglig till exempel i ett institutionellt arkiv, eller ett forskningsinformationssystem så som LUCRIS. Ofta finns det restriktioner på tillgängliggörandet, det kan till exempel handla om vilken version som får tillgängliggöras eller att tillgängliggörandet får ske först efter en embargoperiod. Läs mer om att parallellpublicera i LUCRIS här.
  • Hybrid
    När du mot en avgift (APC/BPC) publicerar dig open access i en prenumerationsbaserad tidskrift eller hos ett traditionellt förlag.

Open access kan innebära olika grader av öppenhet i termer av vad slutanvändaren får göra med publikationen. Den grundläggande nivån är att publikationen ska kunna läsas, utan kostnad, på nätet. Ofta specificeras vad som får göras i termer av kopiering, delning och återanvändning, med hjälp av en CC-licens. Läs mer på Creative Commons webbplats. 

Att välja OA-publicering

Det enklaste sättet att publicera OA är att välja en kanal, ett förlag, en tidskrift som stödjer och publicerar OA från början.

OA-tidskrifter förtecknas i hög utsträckning i DOAJ, Directory of Open Access Journals.

Förlag som publicerar OA-böcker listas i exempelvis Open Access Directory.

Tveksamma OA-förlag

Tyvärr förekommer det att forskare får erbjudanden om open access-publicering av icke-seriösa förlag. Vänd dig gärna till oss om du har frågor eller vill att vi ska kolla upp ett förlag. Läs mer om tveksamma OA-förlag på Universitetsbibliotekets webbplats.

Publiceringsavgifter (APC/BPC)

Allt fler tidskrifter, förlag och andra utgivare erbjuder sina författare någon form av OA-publicering. Många, men långt ifrån alla, OA-publikationer finansieras via så kallade artikelhanteringsavgifter (APC) eller bokhanteringsavgifter (BPC).

Avgifterna varierar men en siffra för APC som ofta nämns för publicering i OA-tidskrifter är cirka 1500 USD. Väljer man istället att publicera sig enligt hybridmodellen får man räkna med ungefär det dubbla priset, cirka 3000 USD per artikel. Bokhanteringsavgifterna varierar också, mycket beroende på vilken form av licensiering man väljer.

Vi har (februari 2015) gjort en sammanställning av några större förlags artikelhanteringsavgifter, med länkar till information och villkor. Sammanställningen hittar du här. (PDF)

Vi har (november 2016) gjort en motsvarande sammanställning av några större förlags bokhanteringsavgifter. Sammanställningen hittar du här. (PDF)

Stöd till publiceringsavgifter

Universitetsbiblioteket administrerar medel som kan användas till artikelhanteringsavgifter (50% av avgiften) i alla OA-tidskrifter som uppfyller rimliga kvalitetskrav. Stöd ges inte för publicering enligt hybridmodellen där en del av innehållet är fritt tillgängligt. OA-publiceringen finansieras då av författaren, dennes institution eller forskningsanslag. Läs mer om hur du söker stöd här.

Sedan augusti 2016 deltar Lunds universitet i Springer Compact som är ett nationellt avtal. Detta innebär att forskare affilierade vid Lunds universitet inte behöver betala APC-avgifter för Springers hybridtidskrifter. Läs mer om avtalet här.

Mer information

OASIS - Open Access: What is it and why should we have it?

OpenAccess.se, KB

Open access i Sverige, Kungliga bibliotekets blogg för alla som arbetar med open access i Sverige