Person

Ylva Hammarström

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Arabiska
 • Hebreiska
 • Japanska
 • Kinesiska
 • Mellanösternstudier
 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ylva.hammarstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 15 (SOL)

Rum SOL:B107

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Arabiska, HT-biblioteken, Hebreiska, Japanska, Kinesiska, Mellanösternstudier, Svenska)
Box 117, 22100 Lund (Institutionen för utbildningsvetenskap)

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken och arbetar främst med undervisning och förvärv av böcker. Jag är också ämnesbibliotekarie för arabiska, hebreiska, japanska, kinesiska, Mellanösternstudier, Utbildningsvetenskap och Översättarutbildningen.

Ämnesansvar

Ylva Hammarström

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Arabiska
 • Hebreiska
 • Japanska
 • Kinesiska
 • Mellanösternstudier
 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ylva.hammarstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 15 (SOL)

Rum SOL:B107

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Arabiska, HT-biblioteken, Hebreiska, Japanska, Kinesiska, Mellanösternstudier, Svenska)
Box 117, 22100 Lund (Institutionen för utbildningsvetenskap)

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23