Upphovsrätt

Den svenska upphovsrättslagen (URL 1960:729) ger skaparen till ett verk rätt att bestämma hur det används. Lagen omfattar både litterära verk - så som romaner, artiklar och översättningar av dessa - och konstnärliga verk - som exempelvis musik, fotografier och datorprogram. Detta gäller även verk som publicerats eller gjorts tillgängliga på internet. 

Enligt den svenska upphovsrättslagen är ett verk per automatik skyddat till och med 70 år efter upphovspersonens död. Skyddet innebär dels en ekonomisk rätt - att få ersättning om verket används - och dels en ideell rätt - att bli namngiven om verket används. Om du vill använda ett material som någon annan skapat i exempelvis din presentation, publikation eller undervisning, tänk på att du ofta har en skyldighet att få verkets upphovsrättsinnehavares tillåtelse först.

Upphovsrättlagen på riksdagens webb

Mer information om bilder och upphovsrätt

Undantag

Det finns undantag i upphovsrättslagen. Det är till exempel tillåtet att kopiera offentliggjorda verk för privat bruk och att citera andras verk. Den ideella rätten gäller dock alltid, vilket innebär att man måste ange källan när man citerar. 

Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access

Material som biblioteket köper in omfattas också av upphovsrättslagen. Ofta regleras hur man får använda materialet genom särskilda avtal, exempelvis genom licenser för elektroniska resurser som universitetets bibliotek tecknar. Som verksam vid universitetet omfattas du även av Lunds universitets kopieringsavtal med Bonus Copyright Access (PDF, öppnas i nytt fönster). Det innebär bland annat att det är tillåtet för studenter och lärare att kopiera och dela ut begränsade delar av ett verk, eller lägga ut dem på till exempel en undervisningsplattform.

Mer information om avtalet på Bonus hemsida

Forskningspublikationer

Läs mer om vad som gäller angående tillgängliggörande av forskningspublikationer under våra sidor om open access.

Återanvändning av andras material i en vetenskaplig publikation är oftast tillåtet under förutsättning att upphovsrättspersonen attribueras korrekt, men ibland, till exempel i kommersiella sammanhang kan du behöva söka tillstånd. En brevmall till upphovsrättsinnehavare finns vid Stockholms universitetsbibliotek, på sidan Guider och tips om förlagskontrakt och upphovsrätt.

Creative Commons

Det finns också alternativa avtal för att göra det möjligt att använda och dela verk, så som Creative Commons-licenser. En upphovsperson kan genom att använda sig av en Creative Commons-licens göra det tillåtet att kopiera, sprida eller använda hens verk.

Mer information på Creative Commons webbsida

CC-licenskurs från Umeå universitetsbibliotek

Guide to Creative Commons for Scholarly Publications and Educational Resources

Har du frågor om upphovsrätt kan du kontakta oss på biblioteket på forskningsstodhtbibl.luse.

Upphovsrätt, publicering & kopiering

Information på Medarbetarwebben.

Frågor & svar om upphovsrätt

Juridiska avdelningen informerar. PDF, öppnas i nytt fönster.

Kopieringstillstånd

Information om vad som gäller kring kopiering och att söka tillstånd.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-09-08