Person

Ranka Steingrimsdottir

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Sektion 1
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ranka.steingrimsdottirhtbibl.luse

Telefon
046–222 90 12 (LUX)
046–222 32 16 (SOL)

Rum LUX:C238, SOL:B208d

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Ämnesansvar

 • Danska
 • Isländska
 • Kognitiv semiotik
 • Lingvistik
 • Svenska

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Forskningsstöd

Undervisning

Ranka Steingrimsdottir

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Sektion 1
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ranka.steingrimsdottirhtbibl.luse

Telefon
046–222 90 12 (LUX)
046–222 32 16 (SOL)

Rum LUX:C238, SOL:B208d

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23