lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Cecilia Whitehorn

Ekonom
HT-biblioteken

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistlaboratoriet

IT-enheten, HT

Inköpssamordnare
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post cecilia.whitehornhumlab.luse

Telefon 046–222 95 63

Rum SOL:A140b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (ekonom, inköpssamordnare)
Box 117, 221 00 Lund (ekonom)

Internpost hämtställe 20